Konik metrik uzayların temel özellikleri

Show simple item record

dc.contributor.author Kurag, Abdulkadir
dc.contributor.author Batır, Necdet
dc.date.accessioned 2018-04-03T13:53:57Z
dc.date.available 2018-04-03T13:53:57Z
dc.date.issued 2014-11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11787/314
dc.description.abstract Metrik uzayların birçok genelleştirilmiş hali vardır. Bunlardan bazıları; fuzzy metrik uzayı, soyut (konik) metrik uzay, K- metrik ve K- normlu uzay, menger uzay, dikdörtgen metrik uzay, dikdörtgensel konik metrik uzay. 2007 yılında Çinli matematikçiler Huang ve Zang 20. Yy. da tanımlanmış olan ve kullanılmış olan K-metrik ve K-normlu uzayların varlığından habersiz olarak konik metrik uzayları tanımladılar. Her ikisinde de reel sayılar kümesi yerine E Banach uzayını aldılar. Bununla birlikte Huang ve Zang daha da ilerisini yaparak dizilerin yakınsaklığını da tanımladılar. Bu yaklaşım tarzı konikin normal olmadığı durumlarda da bu uzayları araştırma imkanı verdiler. Bu durum akademik camiada büyük bir heyecan uyandırdı. Kısa bir zamanda bu konuyla ilgili altı yüzden fazla makalenin yayınlanması bu heyecanın en canlı örneğidir. Tezimiz beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm tezin giriş kısmından oluşmaktadır. Tezimizin ikinci bölümünde bazı temel kavramlara yer verdik. Üçüncü bölümde ise konik metrik uzayların tanımını yaparak konik metrik uzayların temel özelliklerini ele aldık. Dördüncü bölümde sabit nokta teoremlerini ele aldık. Son olarak beşinci bölümde ise sonuç ve önerilere yer verilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract There are many generalization form of metric spaces. Some of them are; fuzzy metric space, abstract (cone) metric space, K- metric space, rectangular metric spaces. In 2007, Chinese mathematicians Zang and Huang introduced the cone metric spaces as using the K- metric and K-normed which was defined and used in the 20th century. Both drave of reel number were replaced with E Banach space. Besides Huang and Zang defined the proximity of interior point by using the definition of E Banach space. So, that is provided to discovery the cone space without neecessary to the norm of cone space. This case aroused great excitement in the scholary community. In a short time the most vivid examples of this excitement that was published more than six hundred articles about this subject.The thesis organized as follows. Our thesis consists five sections. In the first part of this thesis, we have introduced some basic concept. In the second part, we discussed the structural properties of metric spaces by defining cone metric spaces. In the third section we discussed fixed point theorems. Finally, in the fourth and last section, conclusions and recommendations have been given. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Metrik uzaylar tr_TR
dc.subject Konik metrik uzaylar tr_TR
dc.subject Sabit nokta teoremleri tr_TR
dc.subject Fixed point theorems tr_TR
dc.subject Cone metric spaces tr_TR
dc.subject Metric spaces tr_TR
dc.title Konik metrik uzayların temel özellikleri tr_TR
dc.title.alternative Main properties of cone metric spaces tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik Bölümü/Analiz Ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı tr_TR
dc.contributor.authorID 112569 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


DSpace @ NEVU

Browse

My Account