Nevsehir Haci Bektas Veli University Institutional Repository

DSpace@NEVU is a growing collection of NEVU’s research that includes peer-reviewed articles, technical reports, working papers, theses and more.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Erbil, Kadir (Gece Kitaplığı, 2022-12-28)
  : İslam tarihinde inşâ kelimesi, devlet işlerinin ve yazışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesi için divanların düzenlenmesinde bir takım yazım kuralları ifade ederken, zamanla değişikliğe uğrayıp edebî kurallar özümsenerek ...
 • Erbil, Kadir (platanus, 2022-12-30)
  Meriye Endülüs’ün en önemli sahil şehirlerindendir. Hem Endülüs hem de Mülûkü’t-tavâif döneminde en büyük deniz filosu Meriye’de konuşlanmıştır. Meriye, Endülüs deniz ticaretinin merkezi konumunda olmasının yanı sıra, ipek ...
 • Erbil, Kadir (Tokat İlmiyat Dergisi, 2022-12-30)
  Mu‘taṣım b. Ṣumâdıḥ, aslen Yemenli Kinde kabilesinin önemli kollarından Sekûnoğullarına mensuptur. Tucîb binti Sevbân’dan dolayı soyu Tucîboğulları diye adlandırılmıştır. Benî Ṣumâdıḥ, Hz. Peygamber zamanında Müslüman olmuş ...
 • Şahin, Burkay Atsız; Köse, Serkan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2022-06-01)
  Toplumların nesneleri algılama, anlamlandırma ve adlandırmaları kültürel-zihinsel ve tarihsel geçmişlerinin birer yansımaları olarak görülebilir. Yaşanılan mekânın kimlikli bir hale dönüşümünü gerçekleştiren temel unsurların ...
 • Çınarer, Huriye; Budak, Ayşe (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2022-08-01)
  Nazarın sözlük anlamı bakma, bakış, göz atma, göz değmesi, göze gelme, fikir, düşünce, dikkat ve övgüdür. Nazar canlı varlıklarda veya objelerde bulunan pek çok güzel ve hoş haller karşısında dilimizde, gözümüzde, kalbimizde ...

View more