DSpace Kurumsal Arşivi

Başlık için Fen Bilimleri Enstitüsü Bölümleri listeleme

Başlık için Fen Bilimleri Enstitüsü Bölümleri listeleme

Sırala: Sıra: Sonuçlar:

 • Ertan, Aras; Çiçek, Erdoğan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-03)
  Bu çalışma, Ceyhan Havzasında dağılım gösteren Planiliza abu populasyonuna ait bazı popülasyon dinamiği parametrelerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Örnekleme çalışmaları Azaplı Gölü ve Kartalyaka Barajında ...
 • Taşçı, Burcu; Fındık, Özlem (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-07)
  Bu çalışmada Ceyhan Nehri Havzası'nda yer alan 7 gölün Chironomidae larva çeşitliliğinin ve mevsimsel dağılımlarının belirlenmesi amacıyla Kasım 2014 ve Ağustos 2015 tarihleri arasında belirlenen istasyonlardan Chironomidae ...
 • Keşir, Ümmü Elçin; Fındık, Özlem (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-01)
  Bu çalışmada Ceyhan Havzası Trichoptera faunasının belirlenmesi amacıyla, Kasım 2014-Ağustos 2015 tarihleri arasında 22 istasyondan mevsimsel olarak örnekleme yapılmıştır. Trichoptera larvalarına ait örnekler ayıklanmış ...
 • Karaca, Mustafa; Kervan, Selçuk (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-06)
  Bu tez çalışmasında, CsCl tipi, NaCl tipi, ZnS tipi, NiAs tipi ve Wurtzite yapılar için CsSe bileşiğinin yapısal, manyetik ve yarı-metalik özelliklerini araştırmak için yoğunluk fonksiyonel teorisine dayalı tam-potansiyel ...
 • Bağışlayan, Didem; Öztürk, Şahlan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-01)
  Bu çalışmada çeşitli gıdalardan izole edilen probiyotik özellikteki mayaların antioksidan aktiviteleri araştırılmıştır. Yoğurt, peynir, salça, pekmez, tereyağı, turşu suyu, zeytin suyu, şarap, kombu, acılı, üzüm mayası ve ...
 • Gökdere, Cansu; Şahinkaya, Serkan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-05)
  İş sağlığı ve güvenliği dünyada en önemli konular arasında yer almaktadır. Son yıllarda ülkemizde de tüm sektörler için önem kazanan bir konudur.Laboratuvarlardaki donanım ve üretim teknolojisi, ergonomik koşullar, personelin ...
 • Çakır, Nurcihan; Çiçek, Erdoğan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-12)
  Bu çalışma, Çıldır Gölü Acanthobrama microlepis populasyonuna ait parametrelerin belirlenmesi amacıyla Ağustos-Kasım 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup toplam 229 birey incelenmiştir. İncelenen bireylerin ...
 • Gök, Fatih; Yazlık, Yasin (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-03)
  Bu çalışmanın amacı elemanları genelleştirilmiş k-Horadam sayıları olan skew circulant ve skew left circulant matrisleri tanımlamak ve bu matrislerin determinantları ve terslerini genelleştirilmiş k-Hordam sayıları ile ...
 • Üçok, Yaşar; Tokat, Deniz (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-06)
  Bu tezin amacı, esnek çoklu topolojik uzaylar arasında esnek çoklu sürekli fonksiyon ve esnek çoklu yarı sürekli fonksiyon kavramlarını incelemektir. Çalışmada ilk olarak; esnek küme, çoklu küme, esnek çoklu küme teorileri ...
 • Menekşe, Gizem; Tokat, Deniz (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-07)
  Bu tezde öncelikle çalı mamızda kullanaca ımız esnek küme, esnek topoloji ve esnek süzgeç kavramları hatırlatılmı tır. Daha sonra esnek kümeler üzerinde ba langıç, topolojik, pretopolojik, pseudotopolojik, ayrık ve ayrık ...
 • Kaptaş, Okan; Çiçek, Erdoğan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-12)
  Bu çalışma, Batı Akdeniz Havzası içerisinde yer alana Eşen Çayı'nda bulunan Squalius fellowesii populasyonuna ait bazı popülasyon dinamiği parametrelerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Örnekleme çalışmaları ...
 • Çankaya, Aliye; Yıldırım, Tacettin (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-08)
  Reaktif püskürtme yöntemiyle farklı oksijen oranına sahip ortamlarda safir üzerine büyütülmüş (O2/Ar=0.41 ve O2/Ar=1.7) ZnO ince filmlerde sıcaklığa bağlı optik soğurma ölçümleri alındı. Her iki örnekte de sıcaklık arttıkça ...
 • Poyraz, Hatice; Kumbıçak, Zübeyde (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-06)
  Bu çalıĢmada NevĢehir ili ve çevresinden toplanan Gnaphosidae familyasına ait bazı örümcek türleri sitogenetik olarak incelendi. Arazi çalıĢmalarında Gnaphosidae familyasına ait üç tür elde edildi; Drassodes lacertosus (O. ...
 • Eroğlu, Hüseyin Hilmi; Aktaş, Hacı (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-02)
  Graf teori gündelik hayatımızda farkına varmadan da olsa birçok alanda kullandığımız bir kavramdır. Sosyal ve bilimsel yaşantımızın birçok yerinde grafa ait özelliklerle daha basit ve sistemli çalışmalar yapabilmekteyiz. ...
 • Küçük, Hakan; Sorgun, Sezer (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-01)
  Bir grafın Laplasyan matrisi ve onun öz değerleri matematiğin çeşitli alanlarında etkin bir biçimde kullanılmaktadır. Bu öz değerlerden özellikle ikinci en küçük öz değeri (cebirsel bağlantısallık) matematiğin yanı sıra ...
 • Seğmen, Mesut Asil; Dinçer, Feyza (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-05)
  Çalışma alanı Ankara ilinin, Haymana ilçesinin kuzey ve kuzeydoğusunda yer almaktadır. Haymana ve yakın civarındaki stratigrafik istif temelde Mesozoyik yaşlı kireçtaşı bloklu metagrovaklar ile başlayıp daha sonra Senozoyik ...
 • Zararsız, Zarife; Şengönül, Mehmet (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-03)
  Bu tez beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, bu çalışma hakkında literatür bilgisi verildi. İkinci bölümde, çalışmamız için gerekli olan temel tanım ve teoremler incelendi. Üçüncü bölümde, Banach limiti ve hemen hemen ...
 • Bozkurt, Tuba; Batır, Necdet (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-04)
  Bu tez çalışması dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, giriş kısmına ayrılarak genel bir literatür bilgisi verilmiştir. İkinci bölümde, gerekli temel kavramlardan ve Hermite-Hadamard Eşitsizliği ile ilgili kestirimler ...
 • Arık, Ergün; Deviren, Şeyma Akkaya (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-06)
  Kanserin sebebi henüz kesin olarak bilinmemekle birlikte bir çok faktörün kansere neden olduğu düşünülmektedir. Kansere neden olabilecek faktörlerden birinin de çevresel kirleticiler olduğu bilinmektedir. Son dönemlerdeki ...
 • Akgül, Yılmaz; Öztürk, Şahlan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2014-01)
  Bu çalışmada, idrar yolu enfeksiyonlarına neden olan, hastanelerde kullanılan antibiyotiklere karşı direnç geliştiren ve ESBL üretme yeteneğindeki Klebsiella spp. ve Pseudomonas spp. izolatlarına karşı kullanılan kimyasal ...

DSpace'de Ara


Göz at

Hesabım