Konu "Çalgı" için listeleme

Konu "Çalgı" için listeleme

Sırala: Sıra: Sonuçlar:

  • Tuerde, Wusiman; Öger, Adem (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-07)
    Uygur Türkleri, zengin ve köklü bir kültüre sahip olmaları, merkezî bir coğrafyada yaşamaları ve tarihî süreçte Şamanizm, Totemizm gibi inanç sistemlerini ve Maniheizm, Budizm, Nasturilik ve İslamiyet gibi çeşitli dinleri ...