Zelotes latreillai (simon, 1878) (Araneae: Gnaphosidae) türünün sitogenetik verilerinin değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Korkmaz, Nehir
dc.contributor.author Kumbıçak, Ümit
dc.date.accessioned 2020-02-06T11:35:38Z
dc.date.available 2020-02-06T11:35:38Z
dc.date.issued 2019-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11787/469
dc.description.abstract Örümcekler 48000'inden fazla türe sahip olmakla eklembacaklıların geniş bir grubunu oluşturmaktadır. Ancak örümceklerle ilgili yapılan sitogenetik çalışmaların sayısı oldukça azdır. Bu çalışmada Gnaphosidae familyasına ait Zelotes latreillei'nin karyolojik verileri elde edilmiştir. Kromozom preparatlarının hazırlanmasında havada kurutma yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntemde, hipotonik uygulama, fiksasyon, yayma ve boyama işlemleri yapılarak mitotik ve mayotik kromozomlar elde edilmiştir. Çalışma sonucunda, türe ait karyotip özellikleri 2n♂=22, X1X20 olarak bulunmuştur. Kromozomlar telosentrik tiptedir. Kromozomların uzunlukları kademeli olarak azalış göstermektedir. Eşey kromozomları mayoz I evrelerinde pozitif heteropiknotik özellik gösterirken mayoz II evrelerinde izopiknotik karakterdedir. Diploten, diyakinez ve metafaz I evrelerinde 10 otozomal bivalent ve iki eşey kromozomu tespit edilmiştir. Bivalentlerin genellikle tek kiyazmaya sahip oldukları kaydedilmiştir. Elde edilen sonuçlar Gnaphosidae familyasının karakteristik özellikleri ile uyumlu bulunmuştur. tr_TR
dc.description.abstract Spiders have more than 48000 species and constitute a large group of arthropods. However, the number of cytogenetic studies on spiders is scarce. In this study, the karyological data of Zelotes latreillei belonging to Gnaphosidae family were obtained. An air drying method was applied in preparation of chromosome slides. In this method, mitotic and meiotic chromosomes were obtained by hypotonic application, fixation, spreading and staining steps. As a result of the study, the karyotype characteristics of the species were found as 2n♂=22, X1X20. Chromosomes are of the telocentric type. The chromosome lengths were gradually decreased in size. The sex chromosomes were positively heteropycnotic in the stages of meios I and isopycnotic in the meiosis II. Ten autosomal bivalents and two sex chromosomes were determined in the diplotene, diakinesis and metaphase I. Bivalents were generally have only one chiasma. The results were consistent with the characteristics of the Gnaphosidae family. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Araneae tr_TR
dc.subject Gnaphosidae tr_TR
dc.subject Zelotes tr_TR
dc.subject Sitogenetik tr_TR
dc.subject Karyotip tr_TR
dc.subject Araneae tr_TR
dc.subject Gnaphosidae tr_TR
dc.subject Zelotes tr_TR
dc.subject Cytogenetic features tr_TR
dc.subject Karyotype analysis tr_TR
dc.title Zelotes latreillai (simon, 1878) (Araneae: Gnaphosidae) türünün sitogenetik verilerinin değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Evaluation of cytogenetic analysis of Zelotes latreillai (simon, 1878) (Araneae: Gnaphosidae) tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı / Genetik Bilim Dalı tr_TR
dc.contributor.authorID 249167 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


DSpace @ NEVU

Browse

My Account