Berlandina plumalis (O. Pickard-Cambridge, 1872) (Araneae:Gnaphosidae) türünün sitogenetik özelliklerinin araştırılması

Show simple item record

dc.contributor.author Kumbıçak, Zübeyde
dc.contributor.author Uçar, Ömer
dc.date.accessioned 2020-02-06T11:35:04Z
dc.date.available 2020-02-06T11:35:04Z
dc.date.issued 2019-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11787/468
dc.description.abstract Ülkemizde Gnaphosidae familyasının 145 türü bulunmasına rağmen Berlandina cinsinin sadece iki türü bulunmaktadır. Bu çalışmada Berlandina plumalis'e ait sitogenetik özellikler; diploid sayı (2n), eşey sistemi, karyotip özellikleri ve mayoz bölünme karakteristikleri araştırılmıştır. Çalışmada ergin erkek örümcekler kullanılmıştır. Kromozom preparatlarının yapılmasında standard havada kurutma yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntemde sırasıyla hipotonik, fiksasyon, asetik asit işlemi ve boyama aşamaları uygulanmıştır. Çalışma sonucunda Berlandina plumalis'e için diploid sayı (2n) ve eşey sistemi 2n♂=22, X1X20 şeklinde bulunmuştur. Kromozomların telosentrik tipte olduğu ve kademeli olarak azalış gösterdikleri belirlenmiştir. Karyotip ve mayoz bölünme özelliklerinin familya karakteristikleri ile uyumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract There are 145 spider species of Gnaphosidae family in Turkey, but there are only two species of Berlandina genus distributed in our country. In this study, the cytogenetic properties of Berlandina plumalis; such as diploid number (2n), sex system, karyotype characteristics and meiotic division characteristics were investigated. Adult male spiders were used in the study. Standard air-drying method was used to make chromosome preparations. In this method, hypotonic, fixation, acetic acid treatment and staining steps were applied respectively. As a result of the study, the diploid number (2n) and sex chromosome system for Berlandina plumalis were found as 2n♂=22, X1X20. The chromosomes were of telosentric type and relative chromosome lengths were gradually decreased in size. It was concluded that karyotype and meiotic division characteristics are compatible with family characteristics. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Araneae tr_TR
dc.subject Berlandina tr_TR
dc.subject Kromozom tr_TR
dc.subject Sitogenetik tr_TR
dc.subject Mayoz tr_TR
dc.subject Chromosome tr_TR
dc.subject Cytogenetic tr_TR
dc.subject Meiosis tr_TR
dc.title Berlandina plumalis (O. Pickard-Cambridge, 1872) (Araneae:Gnaphosidae) türünün sitogenetik özelliklerinin araştırılması tr_TR
dc.title.alternative Investigation of cytogenetic properties of Berlandina plumalis (O. Pickard-Cambridge, 1872) (Araneae:Gnaphosidae) species tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı tr_TR
dc.contributor.authorID 51986 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


DSpace @ NEVU

Browse

My Account