Psikolojik personel güçlendirme ve işe gömülmüşlük halinin yeni ürün geliştirme performansı üzerindeki etkisi: Örgütsel adaletin ılımlaştırıcı rolü

Show simple item record

dc.contributor.author EFE, Emine Gül
dc.contributor.author ÖZGENER, Şevki
dc.date.accessioned 2019-01-28T07:43:09Z
dc.date.available 2019-01-28T07:43:09Z
dc.date.issued 2017-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11787/392
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, örgütsel adaletin çeşitli düzeylerinde psikolojik personel güçlendirme ve işe gömülmüşlük halinin yeni ürün geliştirme performansı üzerindeki etkilerini analiz etmektir. Araştırmanın örneklemini, Kırıkkale ilinde faaliyet gösteren imalat işletmelerinin teknik çalışanları oluşturmaktadır (N=318). Örgütsel adaletin farklı düzeyleri bağlamında psikolojik personel güçlendirme ve işe gömülmüşlük halinin yeni ürün performansı üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak için sözü edilen örneklemden toplanan bu çalışmanın verileri moderatör (düzenleyici) değişkenli regresyon analizi yardımıyla analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, psikolojik personel güçlendirme ve örgütsel adalet yeni ürün performansına direkt olarak pozitif etki etmektedir. Buna karşın örgüt adaletin, psikolojik personel güçlendirme ile yeni ürün performansı ilişkisinde düzenleyici rolü oynamadığı tespit edilmiştir. Öte yandan, işe gömülmüşlük halinin yeni ürün performansı üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte örgüt adaletin, işe gömülmüşlük hali ile yeni ürün performansı ilişkisinde düzenleyici rolü oynadığı belirlenmiştir. Son olarak araştırmanın bazı kısıtları olduğu vurgulanmış, imalat sanayii işletmeleri yöneticilerine konu hakkında öneriler ve gelecekte benzer konularda yapılacak araştırmalara ilişkin bazı öneriler sunulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract The purpose of this study is to analyze the effect of psychological empowerment and job embeddedness on new product development performance and to investigate the moderating effect of organızational justice on the relations. The research sampling consists of technical employees of businesses in manufacturing industry in Kırıkkale Province. Data acquired from mentioned research sampling has been analyzed by the help of the Moderated Regression Analysis to show the the effects of psychological empowerment and job embeddedness on new product development performance in context of different levels of organizational justice. According to research findings, psychological empowerment and organizational justice had a direct positive effect on new product performance. However, it stated that organizational justice had not played a moderator role in the relation between psychological empowerment and new product performance. On the other hand, it established that job embeddedness had a positive effect on new product development performance. In addition, organizational justice moderated the relationship between job embeddedness and new product performance. Finally, it was emphasized that the study has some limitations, together with some suggestions for executives in businesses in manufacturing industry and suggestions about the researches to be done in similar topics in the future were presented. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Psikolojik Personel Güçlendirme tr_TR
dc.subject İşe Gömülmüşlük Hali tr_TR
dc.subject Yeni Ürün Geliştirme Performansı tr_TR
dc.subject Örgütsel Adalet tr_TR
dc.subject Psychological Empowerment tr_TR
dc.subject Jop Embeddedness tr_TR
dc.subject New Product Development Performance tr_TR
dc.subject Organizational Justice tr_TR
dc.title Psikolojik personel güçlendirme ve işe gömülmüşlük halinin yeni ürün geliştirme performansı üzerindeki etkisi: Örgütsel adaletin ılımlaştırıcı rolü tr_TR
dc.title.alternative The effect of psychological empowerment and job embeddedness on new product development performance: The moderating role of organizational justice tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü/Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı tr_TR
dc.contributor.authorID 3193 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


DSpace @ NEVU

Browse

My Account