Sultansazlığı Havzası Balık Faunası

Show simple item record

dc.contributor.author Soyubelli, Hasan
dc.contributor.author Çiçek, Erdoğan
dc.date.accessioned 2019-01-07T08:55:46Z
dc.date.available 2019-01-07T08:55:46Z
dc.date.issued 2018-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11787/361
dc.description.abstract Bu tez çalışması Mart 2016-Haziran 2018 tarihleri arasında Sultansazlığı ve sazlığı besleyen havzadaki balık faunasını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yapılan arazi çalışmalarından elde edilen örneklerin değerlendirilmesi sonucunda 6 familyaya (Cobitidae, Cyprinidae, Cyprinodontidae, Esocidae, Nemachelidae ve Salmonidae) ait 16 tür tespit edilmiştir: Alburnus chalcoides, Aphanius danfordii, Capoeta damascina, Capoeta tinca, Cobitis fusunae n. sp., Cyprinus carpio, Esox lucius, Garra rufa, Oncorhynchus mykiss, Oxynoemacheilus angorae, Oxynoemacheilus ciceki, Oxynoemacheilus seyhanensis, Pseudophoxinus elizavetae, Seminemacheilus ahmeti, Squalius seyhanensis ve Tinca tinca. Tespit edilen türlerden beş tanesinin tip lokalitesi sazlık olup lokal endemik olarak sadece Sultansazlığında yaşadıkları tespit edilmiştir. Daha önceki çalışmalarda sazlıktan bildirilmiş olan Gambusia holbrooki türüne ise rastlanmamıştır. Sultansazlığı ve sazlıkla bağlantılı su kütlelerinde 9 farklı egzotik balık türünün bulunduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra Zamantı Irmağından alınan su ile sazlığa Seyhan Havzası elemanlarının girmiş olduğu belirlenmiş olup egzotik tür sayısında gitgide artış görüleceği iddia edilebilir. tr_TR
dc.description.abstract This study carried out between March 2016 and June 2018 in order to determine ichthyofauna of Sultan Marshes and drainages. A total of 16 species belonging to 6 families were identified from studied area: Alburnus chalcoides, Aphanius danfordii, Capoeta damascina, Capoeta tinca, Cobitis fusunae n. sp., Cyprinus carpio, Esox lucius, Garra rufa, Oncorhynchus mykiss, Oxynoemacheilus angorae, Oxynoemacheilus ciceki, Oxynoemacheilus seyhanensis, Pseudophoxinus elizavetae, Seminemacheilus ahmeti, Squalius seyhanensis and Tinca tinca. Of these five species explored and recorded from Sultan Marshes are local endemic for the marshes. Gambusia holbrooki was reported from the marshes in the previous studies, was not caught. On the other hand, a total of 9 exotic fish species live in the Sultan Marsh and in the waters connected with the marsh. By the way some species are originally Seyhan Basin elements found in the marsh because of water transfer from Zamantı River is a tributary of the Seyhan River. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Biyoçeşitlilik tr_TR
dc.subject Kayseri tr_TR
dc.subject Kızılırmak Havzası tr_TR
dc.subject Seyhan Havzası tr_TR
dc.subject Zamantı Irmağı tr_TR
dc.subject Koruma biyolojisi tr_TR
dc.subject Egzotik tr_TR
dc.subject Biodiversity tr_TR
dc.subject Kızılırmak Basin tr_TR
dc.subject Seyhan Basin tr_TR
dc.subject Zamantı River tr_TR
dc.subject Conservation biology tr_TR
dc.subject Exotic tr_TR
dc.title Sultansazlığı Havzası Balık Faunası tr_TR
dc.title.alternative Freshwater Fish Fauna Of Sultan Marshes And Drainages tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı / Zooloji Bilim Dalı tr_TR
dc.contributor.authorID 7137 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


DSpace @ NEVU

Browse

My Account