NEVÜ Akademik Arşiv Sistemi

Yüzeysel gömülerde adli böcek faunasının tespiti

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Başar, Mukaddes
dc.contributor.author Kekillioğlu, Aysel
dc.date.accessioned 2018-08-01T08:36:27Z
dc.date.available 2018-08-01T08:36:27Z
dc.date.issued 2018-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11787/332
dc.description.abstract With our thesis study ,"The Determination of Forensic Insect Fauna In Superficial Burials” we aimed to determine important insect taxa, from judicial care within the scope of Nevsehir province. The experiment and application part of the thesis work was carried out between April and October 2017 for about 6 months. In the study, 14 rabbits of the genus New Zealand were used from the Laboratory of Experimental Animals in Ankara University Medical Faculty. The carcasses are buried in a sheltered area surrounded by wire mesh around (20x5) m = 100 m² in the area of Hacı Bektaş Veli University in Nevşehir. The working area is specially provided and the hardware is designed for the work. The embryos of the rabbits were made in pairs, in 30 cm deep soil, with and without clothing. On determined days as 10, 20, 30, 60, 90, 120 and 180, samples were collected from the corpse. As the evalution results of the collected samples; in Arthropoda phylum; 13 families and 17 species belonging to the Insecta classis, as well as one family and one species belonging to the Arachnida classis have been identified. These taxa are; for Calliphoridae family Lucilia sericata, Calliphora vicina, Chrysomia albiceps; for Sarcophagaidae family Sarcophaga argyrostoma; for Syrphidae family Eristalis tenax; for Vespidae family Vespula germanica; for Coccinellidae family Coccinella sp; for Asilidae family Philodicus sp; for Histeridae family Saprinus sp; for Staphylinidae family Philonthus corruscus; for Dermestidae family Dermestes frischii; for Siphidae family Nicrophorus germanicus; for Tenebrionidae family Tarpela sp.; for Muscidae family Musca domestica, Hydrotaea capensis, Stomoxys calcitrans; for Scoliidae family Scolia sp. and for Thomisidae family, Xysticus sp. tr_TR
dc.description.abstract “Yüzeysel Gömülerde Adli Böcek Faunasının Tespiti” adlı tez çalışmamız ile Nevşehir ili kapsamında adli bakımdan önemli böcek taksonlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Tez çalışmasının deney ve uygulama kısmı, Nisan - Ekim 2017 tarihleri arasında yaklaşık 6 aylık sürede gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Laboratuvarında atıl bulunan, Yeni Zelanda cinsi 14 adet tavşan kullanılmıştır. Karkaslar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi arazisinde yer alan (20x5) m = 100 m² büyüklüğünde etrafı tel örgülerle çevrili korunaklı bir alana gömülmüştür. Çalışmadaki deney alanı, çalışma için özel olarak temin edilmiş ve gerekli tel örgü vb. donanım çalışmaya uygun olarak oluşturulmuştur. İkili grup halinde kıyafetli ve kıyafetsiz şekilde, 30 cm derinlikteki toprağa gömme işlemi yapılmıştır. 10, 20, 30, 60, 90, 120 ve 180 olarak belirlenen günlerde ceset üzerinden örnekler toplanmıştır. Toplanan örneklerin değerlendirilmesi sonucu, Arthropoda (Eklembacaklılar) şubesi; Insecta (Böcekler) sınıfına ait 13 familya ve 17 tür ve ayrıca, Arachnida (Örümcekler, Akrepler) sınıfına ait bir familya ve bir tür tespit edilmiştir. Tespit edilen bu taksonlar ise;"Calliphoridae familyasından Lucilia sericata, Calliphora vicina, Chrysomya albiceps, Sarcophagidae familyasından Sarcophaga argyrostoma, Syrphidae familyasından Eristalis tenax, Vespidae familyasından Vespula germanica, Coccinellidae familyasından Coccinella sp., Asilidae familyasından Philodicus sp., Histeridae familyasından Saprinus sp., Staphylinidae familyasından Philonthus corruscus, Dermestidae familyasından Dermestes frischii, Siphidae familyasından Nicrophorus germanicus, Tenebrionidae familyasından Tarpela sp., Muscidae familyasından Musca domestica, Hydrotaea capensis, Stomoxys calcitrans, Scoliidae familyasından Scolia sp., Thomisidae familyasından, Xysticus sp.”dir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Karkas tr_TR
dc.subject Böcek tr_TR
dc.subject Fauna tr_TR
dc.subject Ekoloji tr_TR
dc.subject Adli bilimler tr_TR
dc.subject Carcass tr_TR
dc.subject Insect tr_TR
dc.subject Fauna tr_TR
dc.subject Ecology tr_TR
dc.subject Forensic sciences tr_TR
dc.title Yüzeysel gömülerde adli böcek faunasının tespiti tr_TR
dc.title.alternative The determination of forensic insect fauna in superficial burials tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji Bölümü/Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı tr_TR
dc.contributor.authorID 116351 tr_TR


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

DSpace'de Ara


Göz at

Hesabım