Çinko piritionun Oreochromis niloticus üzerindeki genotoksik etkisinin mikronükleus testi ile belirlenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Özcan, Nejla
dc.contributor.author Çiçek, Erdoğan
dc.date.accessioned 2018-06-22T06:39:02Z
dc.date.available 2018-06-22T06:39:02Z
dc.date.issued 2018-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11787/330
dc.description.abstract In this study, zinc pyrithione (ZnPT), which is a zinc metal complex pollutant mixed in domestic, industrial and general purpose use to aquatic ecosystem, has an LC50 value of 1/24 (2,5μL/L) and 1/12 (5μL/L) of Oreochromis niloticus Possible genotoxic effects in the Oreochromis niloticus fingerlings were determined using micronucleus test in fish erythrocytes. As a result of the laboratory studies performed, it was determined that the individuals exposed to ZnPT for 24 and 96 hours showed an increase in micronucleus and morphological irregularities according to the control group tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmada sucul ekosisteme evsel, endüstriyel ve genel amaçlı kullanım sonucunda kirletici olarak karışan çinko metal kompleksi olan çinko piritionun (ZnPT) LC50 değerinin 1/24 (2,5μl/L ) ve 1/12 (5μl/L)’sinin Oreochromis niloticus türünün fingerlinglerinde genotoksik etkileri, balık eritrositlerinde mikronükleus testi kullanılarak belirlenmiştir. Yapılan laboratuvar çalışmaları sonucunda 24 ve 96 saat süreyle ZnPT’a maruz bırakılan bireylerin kontrol grubuna göre mikronükleus ve morfolojik düzensizlik değerlerinde artış görüldüğü tespit edilmiştir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Tilapia tr_TR
dc.subject LC50 tr_TR
dc.subject Toxicity tr_TR
dc.subject nucleus tr_TR
dc.subject irregularities tr_TR
dc.subject Toksisite tr_TR
dc.subject nükleus düzensizlikleri tr_TR
dc.title Çinko piritionun Oreochromis niloticus üzerindeki genotoksik etkisinin mikronükleus testi ile belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Determınatıon Of The Genotoxıc Effect Of Zınc Pyrıthıone On Oreochromis Niloticus By Mıcronucleus Test tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji Bölümü/Zooloji Anabilim Dalı tr_TR
dc.contributor.authorID 7137 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


DSpace @ NEVU

Browse

My Account