NEVÜ Akademik Arşiv Sistemi

Kızılırmak nehri (Nevşehir), Ayhanlar, Damsa ve Tatlarin baraj gölleri balık faunasının belirlenmesi

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Doğan, Ayşegül
dc.contributor.author Mert, Ramazan
dc.date.accessioned 2018-03-12T08:04:35Z
dc.date.available 2018-03-12T08:04:35Z
dc.date.issued 2013-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11787/311
dc.description.abstract Bu çalışma; Ayhanlar, Damsa ve Tatlarin Baraj Gölleri ve Kızılırmak Nehri'nin Nevşehir il sınırları içinde kalan bölümünün balık faunasının günümüzdeki durumunun ortaya çıkarılması amacıyla Aralık 2011 - Kasım 2012 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırma alanlarını temsil edecek şekilde Ayhanlar Baraj Gölü'nde 3, Damsa Baraj Gölü'nde 3, Tatlarin Baraj Gölü'nde 1 ve Kızılmak'ta 4 istasyon olmak üzere toplam 11 istasyondan balık örnekleri toplanmıştır. Çalışma süresince 3 farklı familyaya ait 9 tür ve 1 alttür olmak üzere 10 takson tespit edilmiştir. Bunlar Cyprinadae familyasından Cyprinus carpio, Tinca tinca, Carrasius gibelio, Carrasius auratus, Squalius cephalus, Capoeta tinca, Barbus plebejus escherichi, Capoeta sieboldii, Siluridae familyasından Silurus glanis ve Percidae familyasından Sander lucioperca türleridir. Araştırma alanında yakalanan türlerin ve alttürlerin teşhisinde kolaylık sağlamak amacıyla familya, tür ve alttür düzeyinde, ayırıcı karakterlerden oluşan tayin anahtarı hazırlanmış ve tespit edilen balık türlerinin sistematik özellikleri belirlenerek önceki çalışmalarla karşılaştırılmaları yapılmıştır. Anahtar Kelimeler : Balık faunası, Nevşehir, Kızılırmak Nehri, Ayhanlar Baraj Gölü, Damsa Baraj Gölü, Tatlarin Baraj Gölü. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study is to determine the freshwater fishfauna of the Kızılırmak River and Ayhanlar, Damsa and Tatlarin dam lakes. This study was conducted between November 2011 and December 2012. Nine species and one subspecies of three families have been identified in this study. These are Cyprinus carpio, Tinca tinca, Carrasius gibelio, Carrasius auratus, Squalius cephalus, Barbus tauricus, Barbus plebejus escherichi, Capoeta sieboldii of Cyprinadae family, Silurus glanis of Siluridae family and Sander lucioperca of Percidae family. In order to facilitate the identification of genus of species and subspecies of the captured fishes in the field of research, the separator was prepared consisting of characters of species and subspecies level assigned to the key. Fish species were compared with previous studies by determining the systematic characteristics. Keywords : Fishfauna, Nevşehir, Kızılırmak River, Ayhanlar Dam Lake, Damsa Dam Lake, Tatlarin Dam Lake tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Balık faunası tr_TR
dc.subject Nevşehir tr_TR
dc.subject Kızılırmak Nehri tr_TR
dc.subject Ayhanlar Baraj Gölü tr_TR
dc.subject Damsa Baraj Gölü tr_TR
dc.subject Tatlarin Baraj Gölü tr_TR
dc.subject Fishfauna tr_TR
dc.subject Kızılırmak River tr_TR
dc.subject Ayhanlar Dam Lake tr_TR
dc.subject Tatlarin Dam Lake tr_TR
dc.subject Damsa Dam Lake tr_TR
dc.subject Nevsehir tr_TR
dc.title Kızılırmak nehri (Nevşehir), Ayhanlar, Damsa ve Tatlarin baraj gölleri balık faunasının belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Determination of fish fauna of the Kizilirmak river (Nevşehir), Ayhanlar, Damsa and Tatlarin dam lakes tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü/Müzik Eğitimi Anabilim Dalı tr_TR
dc.contributor.authorID 145922 tr_TR


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

DSpace'de Ara


Göz at

Hesabım