NEVÜ Akademik Arşiv Sistemi

Çağdaş Uygur Edebiyatı yazarlarından Ehtem Ömer ve hikâyeleri

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Güler, Hamide
dc.contributor.author Öger, Adem
dc.date.accessioned 2018-03-12T08:03:10Z
dc.date.available 2018-03-12T08:03:10Z
dc.date.issued 2013-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11787/309
dc.description.abstract Çin yönetiminde esaret ve baskı altında tam otuz üç yıl (1878-1911) geçiren Uygur halkı, XIX. yüzyıl ve XX. yüzyılda dünyada meydana gelen değişimlerden etkilenerek tekrar bağımsızlık mücadelesine girişmiş ve bu mücadele sonucunda Çağdaş Uygur Edebiyatının tohumları atılmaya başlamıştır. ?Çağdaş Uygur Edebiyatı Yazarlarından Ehtem Ömer ve Hikâyeleri? isimli bu çalışmanın amacı, Çağdaş Uygur Edebiyatının araştırılmasında, temel konuların belirlenmesinde, öykü tekniğinin incelenmesinde, özellikle Ehtem Ömer?in şahsında Uygur hikâyeciliğinin gelişme yollarının öğrenilmesine katkıda bulunmaktır. Çağdaş Uygur Edebiyatı yazarı Ethem Ömer?in öyküleri çok boyutlu kışkırtıcılığı, her türlü önyargıyı sorgulamak üzere tasarlanmış bilinçli bir edebî tezat stratejisidir. Onun öykülerinin karakterlerinin kimlik çelişkileri, etiketlerin isabetsizliğine dikkat çekerek okuru kendine özgülüğe ve bireyselliğe davet eder. Edebiyatın temel kutuplarının ebedi çarpışması olan beyazla siyah, aydınlıkla karanlık gibi zıtlıkları, öykülerde gri ve pastel renk tonlarıyla betimlemesi hakikatin basite indirgenemeyeceğine işaret eder. Bu bağlamda, dünya edebiyatından alıntılanmış fikirler Ethem Ömer?in öyküleri için özel önem taşımaktadır. Öykülere esin kaynağı olduğu düşünülen olaylar arasında kısmen somut ve soyut benzerliklerden yola çıkıldığında, anlamlı görünen bazı yapısal tezatlar da göze çarpar. Bu tezat stratejisi, sonuçta, sanıldığı gibi önyargılı değil, çoğulcu ve anti-sömürgecilik olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla Ehtem Ömer?in öykülerde ele aldığı konular, siyasal edebiyat türünün dünya edebiyatındaki büyük ustalarına yapılan bir ?şapka çıkarma? jestinden çok metinler arası cevap, nazire veya parodi sayılabilir. Bu çalışma sonucunda Ehtem Ömer?in kullandığı tekniklerin, seçtiği konuların, Çağdaş Uygur edebiyatında hikâyeciliğin gelişmesinde ne denli önemli olduğunu tespit ettik. Bu durum Uygur edebiyatında hikâyeciliğin göz ardı edilemez ilerlemesine katkıda bulunmak amacıyla, bu çalışmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır. Anahtar Sözcükler: beyaz, siyah, somut, soyut, öykü, yazar tr_TR
dc.description.abstract Uyghur people thirty-three years he lived under the yoke of China (1878-1911) , under influence of the changes, what had been taking place in the world, in the XIX and XX centuries, again began fighting for independence for this fight , and as a result were sown seeds of the modern Uyghur literature. The purpose of our thesis under title " Omar Ehtem as a writer of the Modern Uyghur literature and his stories" is to investigate, to contribute to the study of modern Uyghur literature, identification of key issues, the research of narrative technique, to promote the study of the development of the narrative Uyghur literature in particular, in the person of Omar Ehtem. The stories of famous Uyghur writer Ehtem Ömer is multifaceted provocativeness conscious strategy of literary contrast and designed to question all manner of prejudice to query any conscious bias contrasts literary strategy. His stories, characters, conflicts of identity, noting that the labels unincidence and individuality invites its readers. There are the main poles of the eternal collision of literature, such white and black, as darkness and light, gray and pastel color tones, contrasts vague stories indicate reduced to simplistic depictions of reality in his stories. In this context, special attention to stories of the world literature is quoted Omar Ehtem ideas. Among the works inspired by stories partly concrete and abstract similarities above the structural contradictions are seen in some meaningful looks. This contrasts with strategy, after all, is not biased as it may seem, be regarded as a pluralist and anti-colonialism. Therefore, EhtemÖmer, the themes of the stories, the greatest masters of world literature is a kind of political literature vail, "hat removing? the gesture very intertextual answer, taunting or spoof considered. As a result of this study we determined the techniques used in Ömer Ehtem?s stories, his selected topics, we have found the importance features in development of modern Uyghur literature.This proves an importance and undeniable of our study in the in determine Ehtem Ömer?s position in the Uyghur literature, his contribution to the advancement of storytelling can not be ignored. Key words: white, black, concrete, abstract, story, writer tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Yazar tr_TR
dc.subject Öykü tr_TR
dc.subject Somut tr_TR
dc.subject Soyut tr_TR
dc.subject Siyah tr_TR
dc.subject Beyaz tr_TR
dc.subject Writer tr_TR
dc.subject Story tr_TR
dc.subject Abstract tr_TR
dc.subject Concrete tr_TR
dc.subject White tr_TR
dc.subject Black tr_TR
dc.title Çağdaş Uygur Edebiyatı yazarlarından Ehtem Ömer ve hikâyeleri tr_TR
dc.title.alternative Ömer Ehtem as a writer of Contemporary Uyghur Literature and his stories. tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Halkbilimi Bölümü/Türk Halkbilimi Anabilim Dalı tr_TR
dc.contributor.authorID 41600 tr_TR


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

DSpace'de Ara


Göz at

Hesabım