Bor karbürün karakterizasyonu ve Nano B4C Partikülü üretimi

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.