Konu "Renewable energy" için Fen Bilimleri Enstitüsü Bölümleri listeleme

Konu "Renewable energy" için Fen Bilimleri Enstitüsü Bölümleri listeleme

Sırala: Sıra: Sonuçlar:

  • BOYAR, Aydın; KABALCI, Ersan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2018-03)
    Dünyada elektrik üretiminin büyük bir oranı kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil tabanlı Kaynaklardan üretilmektedir. Günden güne elektrik tüketimi artarken doğal kaynakların Rezervleri ise azalmaktadır. Yenilenebilir ...