NEVÜ Akademik Arşiv Sistemi

Amino asitler ve yeni bir oksim ligandı ile karışık ligandlı geçiş metal komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Öztoprak, Ufuk Türkay
dc.contributor.author Karipcin, Fatma
dc.date.accessioned 2018-02-12T10:55:16Z
dc.date.available 2018-02-12T10:55:16Z
dc.date.issued 2017-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11787/265
dc.description.abstract Bu çalışmada, ilk olarak 4-(kloroasetil)bifenil, kloroasetil klorür ve bifenilin, alüminyum klorür katalizörlüğünde, Friedel-Crafts açilleme reaksiyonuna göre hazırlandı. Kuru HCl gazı varlığında, 4-(kloroasetil)bifenil ile alkil nitritin reaksiyonuyla 4-bifenilhidroksimoil klorür elde edilmiştir. İki dişli oksim ligandı [4-(4-bromofenilaminoisonitrosoasetil)bifenil] (HL), 4-bifenilhidroksimoil klorür ve 4-bromanilinin kondenzasyon reaksiyonu ile sentezlendi. Bu Schiff bazı ile L-fenilalanin, L-tirozin, L-sistein amino asitleri ve metal(II) (M: Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+) asetat tuzları reaksiyona sokularak [M(L)(phe).2H2O], [M(L)(tyr).2H2O], [M(L)(sys).2H2O] kompleksleri elde edildi. Sentezlenen komplekslerin yapıları elementel analiz, ICP-MS, FT-IR, termal analiz, molar iletkenlik ve manyetik susseptibilite ölçümleri ile aydınlatılmıştır. Ayrıca [4-(4-Bromofenilaminoisonitrosoasetil)bifenil] 1H NMR ile de karakterize edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, firstly, 4-(chloroacetyl)biphenyl was prepared from the reaction of chloroacetyl chloride with biphenyl in the presence of aluminium chloride according to Friedel-Crafts acylation. 4-Biphenylhydroximoyl chloride was obtained by reacting 4-(chloroacetyl)biphenyl with alkyl nitrite in the presence of dry HCl gas. Didentate oxime ligand [4-(4-bromophenylaminoisonitrosoacetil)biphenyl] (HL) was synthesized by condensation reaction between 4-biphenylhydroximoyl and 4-bromoaniline. [M(L)(phe)2.H2O], [M(L)(tyr).2H2O], [M(L)(sys).2H2O] were sythesized with this Schiff base ligand and amino acids of L-phenylalanine, L-tyrosine, L-cystine and metal(II) (M: Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+) acetate salts. Structures of complexes synthesized were identified with elemental analysis, ICP-MS, FT-IR, thermal analysis, molar conductuvity and magnetic susceptibility measurements. [4-(4-Bromophenylaminoisonitrosoacetil)biphenyl] was further characterized by 1H NMR. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Schiff bazı tr_TR
dc.subject Oksim tr_TR
dc.subject Karışık ligandlı kompleks tr_TR
dc.subject Amino asid tr_TR
dc.subject Oxime tr_TR
dc.subject Schiff base tr_TR
dc.subject Mixed ligands complex tr_TR
dc.subject Amino acid tr_TR
dc.title Amino asitler ve yeni bir oksim ligandı ile karışık ligandlı geçiş metal komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu tr_TR
dc.title.alternative Synthesis and characterization of mixed ligand transition metal complexes with amino acids and a new oxime ligand tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü tr_TR
dc.contributor.authorID 57930 tr_TR


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

DSpace'de Ara


Göz at

Hesabım