Takım çeliklerinin kutu sementasyon tekniği kullanılarak yüksek aşınma direncine sahip TiBC tabakasıyla kaplanması

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Özdoğan, Lütfullah
dc.contributor.author Kurt, Bülent
dc.date.accessioned 2018-02-06T07:36:25Z
dc.date.available 2018-02-06T07:36:25Z
dc.date.issued 2017-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11787/264
dc.description.abstract Makine parçalarının ve kalıp takımların ömürleri aşınma ve korozyon ile sınırlıdır. Bu sebeple aşınma ve korozyonun önlenebilmesi, her geçen gün ekonomik anlamda daha büyük önem kazanmaktadır. Bu sorunları ortadan kaldırmak ve takım ömürlerinin uzatmak için yeni nesil takım çelikleri üretilmektedir. Takımlarda, kullanılan malzemeleri daha pahalı olan yenileri ile değiştirmek yerine, yalnızca yüzeylerinin aşınma, korozyon vb. özelliklerini geliştirmek ise hem pratik hem ekonomiktir. Bu sebeple sert seramik film kaplamalar son yıllarda büyük bir gelişim göstermiştir. Bu çalışmada, AISI D6 soğuk iş takım çeliğinin yüzeyi kutu sementasyon tekniğiyle diğer bir ifadeyle Termo Reaktif Difüzyon (TRD) yöntemi kullanılarak, farklı sıcaklık ve sürelerde TiBC kaplanarak yüksek sertlik ve aşınma özellikleri ile birlikte takım ömrünün artırılması hedeflenmiştir. Bu amaçla, kaplama deneyleri sonrasında kaplama tabakasının optik mikroskobi, taramalı elektron mikroskobi (SEM) ve XRD analizleriyle birlikte, mikrosertlik ve aşınma testleri yapılmıştır. Böylece optimum kaplama kalınlığı ve aşınma direncine sahip kaplama parametresi tespit edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The life span of machine parts and mold tools is limited by wear and corrosion. Therefore, the prevention of corrosion and wear is the most greater importance economically in the last period. A new generation of tool steels are being produced to eliminate these issues and extend the lifetime of the tool. Metarials to useing in tools instead of new tools that more expensive, just wear the surfaces, corrosion etc. devoloping of features is both pratice and economic. Therefore, hard ceramic film coatings have shown a great improvement in recent years. In this work, AISI D6 cold work tool steel by useing Thermo Reactive Diffusion (TRD) tecnical is improved qualification of hardness and wear characteristics. For this purpose, the hard and the same carbide layers were formed by diffusing TiBC on the impossible mold surfaces by TRD method. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject TRD tr_TR
dc.subject Kutu Semanasyon tr_TR
dc.subject D6 tr_TR
dc.subject Takım Çeliği tr_TR
dc.subject TiBC tr_TR
dc.subject Pack cementation tr_TR
dc.subject Tool Steel tr_TR
dc.title Takım çeliklerinin kutu sementasyon tekniği kullanılarak yüksek aşınma direncine sahip TiBC tabakasıyla kaplanması tr_TR
dc.title.alternative TiBC layer coating having high abrasion resistance of toll steels with using pack cementation method tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü tr_TR
dc.contributor.authorID 110382 tr_TR


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster