Farklı oranlarda bor ilave edilmiş AISI 4140 (42CrMo4) ıslah çeliğinin ısıl işlemi ve karakterizasyonu

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Ata Esener, Pınar
dc.contributor.author Çarboğa, Cemal
dc.date.accessioned 2018-01-24T08:48:24Z
dc.date.available 2018-01-24T08:48:24Z
dc.date.issued 2017-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11787/263
dc.description.abstract Islah çeliklerden AISI 4140 çeliği (42CrMo4) otomobil-inşaat-ziraat makine parçaları, takım tezgâhları, uçak parçaları, akslar, krank milleri ve dişliler gibi birçok kullanım alanları bulmaktadır. Farklı oranlarda (2, 11, 17, 26, 32, 38 ppm) vakumsuz indüksiyon ocağında bor ilave edilmiş numunelere ısıl işleme uygulanmış ve ısıl işlem uygulanmamış olarak incelenmiştir. Isıl işlemler buzlu su, su, yağ, oda sıcaklığı ve fırın olmak üzere beş farklı ortamda gerçekleştirilmiştir. Isıl işlem uygulanmış ve uygulanmamış numunelerde farklı oranlarda bor ilavesinin mikroyapılar da belirgin bir değişiklik gözlenmemiştir. Yapılan SEM incelemeleri neticesinde 26 ppm bor içeren numunelerin BN parçacıklarına rastlanmış ve XRD çalışmaları da bunu desteklemiştir. Isıl işlem uygulanmış numunelerde buzlu su ve su da optimum değer olan 15-25 ppm bor içeren numunelerde mikrosertlik değerlerinde artış olduğu gözlenmiştir. Yapılan çalışmalar literatür ile karşılaştırılarak tartışılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract AISI 4140 (42CrMo4) steel from quenched & tempering steel finds many uses such as automobile-construction-agriculture machine parts, machine tools, aircraft parts, axles, crankshafts and gears. The samples with boron added at different ratios (2, 11, 17, 26, 32, 38 ppm) were examined to heat treatment and untreated. Heat treatments were carried out in five different environments: ice water, water, oil, room temperature and oven. At different ratios in the heat treated and untreated samples, no significant change in the microstructure of the boron additions was observed. As a result of the SEM investigations made, BN particles of samples containing 26 ppm boron were found and XRD studies supported this. It has been observed that the samples with heat treatment have increased microhardness values in samples containing 15-25 ppm boron which is optimum in ice water and water. The studies made are discussed in comparison with the literature. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject AISI 4140 Çeliği tr_TR
dc.subject Borlu Çelik tr_TR
dc.subject Isıl İşlem tr_TR
dc.subject Mikroyapı tr_TR
dc.subject AISI 4140 Steel tr_TR
dc.subject Boron Steel tr_TR
dc.subject Heat Treatment tr_TR
dc.subject Microstructure tr_TR
dc.title Farklı oranlarda bor ilave edilmiş AISI 4140 (42CrMo4) ıslah çeliğinin ısıl işlemi ve karakterizasyonu tr_TR
dc.title.alternative Heat treatment and characterization of boron added AISI 4140 (42CrMo4) quenched & tempering steel at different rates tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü tr_TR
dc.contributor.authorID 137548 tr_TR


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster