NEVÜ Akademik Arşiv Sistemi

Hermite-Hadamard tipli eşitsizlikler ve genelleştirmeleri

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Bozkurt, Tuba
dc.contributor.author Batır, Necdet
dc.date.accessioned 2017-08-24T13:43:08Z
dc.date.available 2017-08-24T13:43:08Z
dc.date.issued 2017-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11787/261
dc.description.abstract Bu tez çalışması dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, giriş kısmına ayrılarak genel bir literatür bilgisi verilmiştir. İkinci bölümde, gerekli temel kavramlardan ve Hermite-Hadamard Eşitsizliği ile ilgili kestirimler ve genelleştirmelerden bahsedilmiştir. Üçüncü bölüm; quasi-konveks fonksiyonlar için Hermite-Hadamard eşitsizliğinin sağ tarafı üzerine bazı yaklaşımlar, s-konveks fonksiyonlar ve birinci türevinin mutlak değeri s-konveks olan fonksiyon için Hermite-Hadamard eşitsizliğinin sol tarafı üzerine bazı yaklaşımlar içermektedir. Ayrıca bu eşitsizliklerle ilişkili lemmalar ve bu lemmalara bağlı olarak elde edilen eşitsizlikler bulunmaktadır. Son bölüm ise, üçüncü bölümde verilen genelleştirmeler için trapezoidal formda uygulamalar ve özel ortalamalar ile ilgili uygulamalardan oluşmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract This thesis consists of four chapters. The first chapter is devoted to the introduction section and provide a general knowledge of literature. In the second chapter, we have given about the basic concepts needed, refinement and generalization of Hermite-Hadamard type inequalities. In the third chapter, we have given some estimates of the right hand side of a Hermite-Hadamard type inequalities in which some quasi-convex functions are involved and several inequalities of the left hand side of a Hermite-Hadamard type inequalities are obtained for s-convex function and functions whose first derivatives absolute values are s-convex. This section also involves lemmas related to these inequalities and inequalities obtained through these lemmas. The last chapter, some error estimates for the Trapezoidal Formula are given and also applications to some special means are given for the generalizations which is in the third chapter. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Hermite tr_TR
dc.subject Hadamard eşitsizliği tr_TR
dc.subject Quasi-konveks fonksiyon tr_TR
dc.subject S-konveks fonksiyon tr_TR
dc.subject Trapezoidal form tr_TR
dc.subject Hermite-Hadamard Eşitsizliği tr_TR
dc.subject Hermite-Hadamard inequality tr_TR
dc.subject Quasi-convex tr_TR
dc.subject S-convex tr_TR
dc.subject Trapezoidal form tr_TR
dc.title Hermite-Hadamard tipli eşitsizlikler ve genelleştirmeleri tr_TR
dc.title.alternative The Hermite-Hadamard type inequality and generalization tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi/Fen Edebiyat Fakültesi/Matematik Bölümü tr_TR
dc.contributor.authorID 112569 tr_TR


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

DSpace'de Ara


Göz at

Hesabım