NEVÜ Akademik Arşiv Sistemi

Grafların cebirsel bağlantısallığı

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Küçük, Hakan
dc.contributor.author Sorgun, Sezer
dc.date.accessioned 2017-08-24T13:42:45Z
dc.date.available 2017-08-24T13:42:45Z
dc.date.issued 2017-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11787/260
dc.description.abstract Bir grafın Laplasyan matrisi ve onun öz değerleri matematiğin çeşitli alanlarında etkin bir biçimde kullanılmaktadır. Bu öz değerlerden özellikle ikinci en küçük öz değeri (cebirsel bağlantısallık) matematiğin yanı sıra bilgisayar bilimlerinde, fizik ve kimya gibi bir çok farklı alanlarda uygulamaları yönünden büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda tezin ikinci bölümünde graf teori ve graf matrislerinin özelliklerini anlamlandırabilmek için matris teori ile ilgili temel tanım ve kavramlar verilmiştir. Üçüncü bölümde, cebirsel bağlantısallık tanıtılarak bu kavram ile ilgili literatürde yer alan önemli sonuçlar derlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The Laplacian matrix and its eigenvalues are used in various fields of mathematics in an effective manner. These eigenvalues, in particular the second smallest eigenvalue (algebraic connectivity) is of great importance in terms of applications in many different areas such as computer science, physics and chemistry as well as mathematics. In the second chapter of this thesis, it has been given to basic definitions and concepts in graph theory and matrix theory in order to interpret the properties of the matrices. In the third chapter, the important results in the literature about these concepts by introducing the algebraic connectivity has been compiled. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Graf tr_TR
dc.subject Laplasyan matris tr_TR
dc.subject Cebirsel bağlantısallık tr_TR
dc.subject Laplacian matrix tr_TR
dc.subject Graph tr_TR
dc.subject Algebraic connectivity tr_TR
dc.title Grafların cebirsel bağlantısallığı tr_TR
dc.title.alternative Algebraic connectivity of graphs tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi/Fen Edebiyat Fakültesi/Matematik Bölümü tr_TR
dc.contributor.authorID 22209 tr_TR


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

DSpace'de Ara


Göz at

Hesabım