Atık sulardan izole edilen Pseudomonas spp. 'lar ile kurşun(II) ve nikel(II) ağır metallerinin giderimi

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.