Çevre laboratuvarlarında risk analizi

Show simple item record

dc.contributor.author Gökdere, Cansu
dc.contributor.author Şahinkaya, Serkan
dc.date.accessioned 2017-08-24T13:37:32Z
dc.date.available 2017-08-24T13:37:32Z
dc.date.issued 2017-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11787/256
dc.description.abstract İş sağlığı ve güvenliği dünyada en önemli konular arasında yer almaktadır. Son yıllarda ülkemizde de tüm sektörler için önem kazanan bir konudur.Laboratuvarlardaki donanım ve üretim teknolojisi, ergonomik koşullar, personelin beceri düzeyi ve yaşı, ilgili mevzuat, laboratuvarın organizasyon yapısı, işçilerin sağlık kontrolleri ve işe uygunluğu, tıbbi hizmetler ve organizasyonu, ortam özellikleri (gürültü, toz, ısı, aydınlatma, havalandırma, temizlik vb.), çalışma saatleri gibi pek çok konu İSG ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkilidir.İSG sadece çalışanı koruma konusunu değil; bunun yanında iş yerini, bağlı kuruluşları ve işin gerçekleştirildiği çevreyi koruma durumunu da kapsamaktadır.Bu çalışmada, belirlennmiş çevre laboratuvarında gerçekleştirilen çalışmalar ve saha gözlemleri esas alındı. Belirlenen laboratuvara ilişkin iş sağlığı ve güvenliği kapsamında tehlikelerin belirlendi. Laboratuvara uygun risk analizinin yapılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kavramlarla birlikte risk analizinin ulusal ve uluslararası mevzuatta ve standartlarda geçen farklı tanımları da ortaya konulmuştur. Risk analizi çalışmalarının, iş sağlığı ve güvenliği içindeki yeri risk yönetimi kapsamında incelenmiştir. Laboratuvarda meydana gelebilecek iş kazaları belirlenmiştir. Bu çalışmada, çevre laboratuvarında 5x5 L tipi matris yöntemi kullanılarak risk analizi çalışması yapılmıştır. Laboratuvar ziyaret edilerek, ana tehlikeler başta olmak üzere, görünen tüm tehlikeler listelenmiş ve risk analizi oluşturulmuştur.İşte, hem personellerin daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamak, hem de beden ve ruh sağlıklarını korumak için mutlaka mevzuatta belirtilen iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması gerekmektedir. tr_TR
dc.description.abstract Occupational health and safety is important issue. In recent years, occupational health and safety gained importance in Turkey. Experiments in laboratory, ergonomic conditions, age of the staff, relevant legislation, health check of personnel, medical services, ambit properties (noise, thermal confort, lighting, ventilation, cleaning...).ISG can not protect only the emplooye besides, ISG can protect work place, related institutions, work place surroundingın this study. It is aimed to perform appropriate risk analysis in the lab. Risk analysis studies, examine the risks ın the occupational health and safety. In this study, environmental labs use 5x5 L type matrix management and it made risc analysis. Visiting the lab, spoken with emplooyes and all the hazards are listed. main hazards than all the hazards are listed Here, it is absolutely necessary to take the occupational health and safety measures stated in the legislation in order to ensure that the personnel work in a healthier environment and to protect their physical and mental health. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject İş güvenliği tr_TR
dc.subject Risk analizi tr_TR
dc.subject İş kazaları tr_TR
dc.subject Job security tr_TR
dc.subject Risk analysis tr_TR
dc.subject Accidents at work tr_TR
dc.title Çevre laboratuvarlarında risk analizi tr_TR
dc.title.alternative Risk analysis in environmental laboratories tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü tr_TR
dc.contributor.authorID 38649 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


DSpace @ NEVU

Browse

My Account