Türkiye Globularia l. cinsinde yer alan Globularia alypum O. Schwarz , Globularia orientalis L. ve Globularia trichosantha fisch & mey. ssp. trichosantha taksonlarının karyotip analizi

Show simple item record

dc.contributor.author Avşar, Mustafa Uğur
dc.contributor.author Akgül, Gençay
dc.date.accessioned 2017-08-24T13:34:39Z
dc.date.available 2017-08-24T13:34:39Z
dc.date.issued 2015-11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11787/253
dc.description.abstract Bu araştırmada, Globulariaceae familyasında yer alan ve ülkemizde doğal olarak yayılış gösteren Globularia L. Cinsine ait Globularia alypum L., Globularia orientalis L., Globularia trichosantha Fisch. & Mey. ssp. trichosantha türlerinin somatik kromozom sayıları belirlenmiş ve karyotip analizleri yapılmıştır. Kromozomların sınıflandırılması, kısa ve uzun kolların uzunlukları, haploit kromozom uzunluğu, kol oranları ve nispi boy uzunlukları (Bs200Pro) Görüntü Analiz Sistemi ile ölçülmüştür. En küçük kromozom uzunluğu G. alypum türünde (1,07 μm.) incelenmiştir. Buna karşın, en büyük kromozom uzunluğu G. trichosantha ssp. trichasantha türünde 2,05 μm olarak ölçülmüştür. Ayrıca taksonların TF %, As K %, Syi, Rec, A, A1 ve A2 asimetri indeksleri de hesaplanmıştır. İncelenen taksonların kromozom morfolojileri ilk defa bu çalışmada ortaya konulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract In this research, the somatic chromosome numbers of the species of the genus Globularia L. (Globulariaceae) Globularia alypum L., Globularia orientalis L., Globularia trichosantha Fisch. & Mey. ssp. trichosantha belong to Globulariaceae distributed growing naturally in Turkey were determined and karyotype analyses were carried out. The plant materials were collected from different natural localities of Turkey in 2011. The length of the short and long arm, haploid chromosome length, arm ratio and relative chromosome length (Bs200Pro) were calculated with the Bs200 Pro Image Analysis System. And also, they were classified. The smallest chromosome length was found in the Globularia alypum (1,07 μm). In contrast, the largest chromosome length was measured in the Globularia trichosantha ssp. trichosantha (2,05 μm). In addition, karyotype asymmetry indices of TF %, As K %, Syi, Rec, A, A1 and A2 were also colculated. In this study, the chromosome morphology of the examined taxa are presented for the first time. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Globulariaceae tr_TR
dc.subject Görüntü analiz sistemi tr_TR
dc.subject Karyotip tr_TR
dc.subject Kromozom tr_TR
dc.subject Globularia tr_TR
dc.subject Image analysis system tr_TR
dc.subject Chromosome number tr_TR
dc.subject Karyotype tr_TR
dc.subject Turkey tr_TR
dc.title Türkiye Globularia l. cinsinde yer alan Globularia alypum O. Schwarz , Globularia orientalis L. ve Globularia trichosantha fisch & mey. ssp. trichosantha taksonlarının karyotip analizi tr_TR
dc.title.alternative The karyotype analysis of some Globularia l. (Globulariaceae) species Globularia alypum O. Schwarz , Globularia orientalis L. and Globularia trichosantha ssp. fisch & mey. trichosantha distributed in Turkey tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi/Fen Edebiyat Fakültesi/Biyoloji Bölümü tr_TR
dc.contributor.authorID 36238 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


DSpace @ NEVU

Browse

My Account