Aşağı Fırat havzası Alburnus mossulensis (Heckel 1843)'in populasyonunun bazı popülasyon dinamiği parametrelerinin belirlenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Keskin, Süleyman Batuhan
dc.contributor.author Çiçek, Erdoğan
dc.date.accessioned 2017-08-18T12:00:59Z
dc.date.available 2017-08-18T12:00:59Z
dc.date.issued 2016-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11787/196
dc.description.abstract Bu çalışma, Aşağı Fırat Havzası'ında bulunan Alburnus mossulensis populasyonuna ait bazı popülasyon dinamiği parametrelerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Örnekleme çalışmaları 2008 ve 2015 tarihlerinde yaz döneminde gerçekleştirilmiş olup toplam 345 birey incelenmiştir. İncelenen bireylerin yaşlarının 0-IV'üncü yaş grupları arasında değişiklik gösterdiği belirlenmiştir. Örneklenen bireyler içerisinde I. yaş grubunun en baskın (%33,6) olduğu bunu sırasıyla II. ve 0. yaş gruplarının izlediği görülmüştür. İncelenen bireylerin boy değerlerinin 3,3-16,5 cm ve ağırlık değerlerinin ise 0,22-47,96 g arasında değişim gösterdiği belirlenmiş ve ortalama boy ve ağırlık değerleri sırasıyla 10,73±2,65 cm ve 12,34±7,65 g olarak hesaplanmıştır. Boy-ağırlık ilişkisi ise W=0,0078L3,0323 olarak belirlenmiştir. Populasyon parametreleri akarsular için L∞=19,27 cm, k=0,31 yıl-1, t0=-1,63, Φꞌ: 2,06 ve K: 0,81 olarak hesaplanmıştır. Ölüm oranları ve stoktan yararlanma düzeyi ise Z: 0,61, M: 0, 41, F: 0,22 ve E: 0,35 olarak tahmin edilmiştir. Tahmin edilen bu değerler ışığında popülasyon üzerinde aşırı avcılık baskısının bulunmadığı söylenebilir. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study was to determine population parameters of Alburnus mossulensis in the Lower Euphrates River Basin. A total of 345 specimens were analyzed that were collected during summer months of 2008 to 2015. Age of the specimens ranged from = to IV. age groups and dominant age group was found I (33.6%) followed by II. and 0. age groups. Total length and total lenght varied from 3.3-16.5 cm and 0.22-47.96 g with the mean of 10.73±2.65 cm and 12.34±7.65 g. Length-weight relationship were estimated W=0.0078L3.0323. Estimated population parameters were calculated as L∞=19.27 cm, k=0.31 yıl-1, t0=-1.63, Φꞌ: 2.24 and K: 0.91 for the population. Mortality and exploitation rates estimated as ise Z: 0.61, M: 0.41, F: 0,22 and E: 0.35, respectively. According to these values it has been expected that there were no over fishing pressure on the population. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Fırat Nehri tr_TR
dc.subject Çevresel esneklik tr_TR
dc.subject Morfolojik değişimler tr_TR
dc.subject Quweik Nehri tr_TR
dc.subject Revizyon tr_TR
dc.subject Euphrates River tr_TR
dc.subject Morphologic differences tr_TR
dc.subject Environmental plasticity tr_TR
dc.subject Quweik River tr_TR
dc.subject Revision tr_TR
dc.title Aşağı Fırat havzası Alburnus mossulensis (Heckel 1843)'in populasyonunun bazı popülasyon dinamiği parametrelerinin belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Determination of some population dynamical parameters of Alburnus mossulensis (Heckel 1843) from Lower Euphrates basin tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi/Fen Edebiyat Fakültesi/Biyoloji Bölümü tr_TR
dc.contributor.authorID 7137 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


DSpace @ NEVU

Browse

My Account