Makro pazarlama perspektifinden pazarlama sistemi içerisinde icralık malların satış sürecine ilişkin kavramsal bir model önerisi

Show simple item record

dc.contributor.author Kayaoğlu, Ahmet
dc.contributor.author Erden, Emir
dc.date.accessioned 2017-08-18T11:58:16Z
dc.date.available 2017-08-18T11:58:16Z
dc.date.issued 2016-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11787/194
dc.description.abstract İcralık malların satış süreçleri bugüne sadece hukuki açıdan ele alına gelmiştir. Bu durum, hukukun konusu ve amacı açısından anlaşılabilir olmakla birlikte alım-satım, değişim (mübadele) ve fiyatlama süreci söz konusudur. Bu çalışmada, icralık malların satış süreci pazarlama açısından değerlendirilmiştir. Konuyla ilgili yurt dışında, özellikle ABD ve Avrupa'da çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle, 2008 yılında yaşanan konut piyasasındaki krizden sonra, icradan ev satışları popüler konular arasına girmeye başlamıştır. Çalışmada öncelikle makro pazarlama, pazarlama sistemleri ve icralık malların satış süreçleri teorik olarak irdelenmiştir. Daha sonra Türkiye'de Diyarbakır, Mardin ve Siirt'teki toplam dokuz icra dairesinde 2010-2015 yılları arasındaki icradan satılan malların açık artırma tarihi, kaçıncı artırmada satıldığı, satılan malın türü, piyasa fiyatları (muhammen bedel) ve satış fiyatlarını karşılaştırmaya yönelik bir tanımlayıcı araştırma yapılmıştır. Araştırmada icradan satılan ürünlerin 2010-2015 yıları arasında ortalama olarak piyasa fiyatından (muhammen bedelden) % 29,82 daha düşük fiyatla satıldığı sonucuna ulaşılmıştır. İcralık malların açık artırma ile satışı 05-Ocak-2013 tarihinde itibaren internetten yapılmaya başlanmıştır. Satış fiyatları bu uygulama öncesinde piyasa fiyatından % 32 daha düşük iken, bu uygulama sonrasında % 28,27 daha düşük olarak gerçekleşmiştir. İnternetten satışın duyurulması ve başlaması uygulaması satış fiyatlarını piyasa fiyatlarına (muhammen bedele) yaklaştırmıştır. tr_TR
dc.description.abstract The sales procedure of the foreclosure goods has been taken into consideration only by judicial perspective. This is understandable in terms of subject and the purpose of the law. Nevertheless, it is a subject of buying and selling (exchange), and a matter of pricing process. This research is an examination of the selling process of foreclosure goods from the marketing point of view. There are recent studies about this issue, especially in the USA and Europe. Particularly after the crisis in the property market in 2008, the sales of houses from the foreclosure has been very popular. Initially, macro marketing, marketing systems and the process of sales of goods from foreclosure have been theoretically discussed in this study. Afterwards a subsidiary research related to the auction dates, the auction number, the type of the goods, the comparison of market prices (estimated values) with the sales prices has been conducted on 9 enforcement offices in Diyarbakır, Mardin and Siirt (Turkey) between 2010-2015. The evaluation has showed that the goods that are sold from the foreclosure between 2010-2015, are on average 29,82% cheaper than the market prices. Before the online auctions that started in 05-January-2013, the goods were sold 32% cheaper, however after that implementation, it became 28,27% cheaper. As the online auction became prominent, the foreclosure sales prices approached to the estimated values. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Makro pazarlama tr_TR
dc.subject Pazarlama sistemleri tr_TR
dc.subject Pazarlama teorisi tr_TR
dc.subject İcralık malların satış süreci tr_TR
dc.title Makro pazarlama perspektifinden pazarlama sistemi içerisinde icralık malların satış sürecine ilişkin kavramsal bir model önerisi tr_TR
dc.title.alternative A conceptual model proposal relating to the sale process of the foreclosure properties in marketing system from the macro marketing perspective tr_TR
dc.type doctoralThesis tr_TR
dc.contributor.department Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü tr_TR
dc.contributor.authorID 2182 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


DSpace @ NEVU

Browse

My Account