Lineer ısı akış metoduyla In-Bi intermetalik alaşımlarının ısıl iletkenlik katsayısının ölçümü

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.