Apis mellifera (Insecta: Hymenoptera: Apoidea: Apidae) zehrindeki histaminin elektrokimyasal olarak incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Çalışkan, Mehtap
dc.contributor.author Kekillioğlu, Aysel
dc.date.accessioned 2016-03-22T11:45:23Z
dc.date.available 2016-03-22T11:45:23Z
dc.date.issued 2015-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11787/126
dc.description.abstract Biyojen bir amin olan histaminin organizma metabolizmasında birçok fizyolojik ve patolojik etkisi bulunmaktadır. Histamin, dolaşım, solunum ve sinir sistemi rahatsızlıklarına; deride kızarıklık, şişme, kaşıntı vb alerjik reaksiyonlara; mide, tükrük bezi ve bronşlardaki salgı hücre ve bezlerinde çeşitli salgılama bozukluklarına neden olmaktadır. Normal olarak ağızdan alınan histamin, çeşitli vücut dokularındaki histamin düzeyini etkilememesine karşın, kandaki konsantrasyonu metabolizma tarafından sıkı bir şekilde kontrol edilmektedir. Ancak vücuttaki histamini düzenleyen mekanizma, alınan histaminin tamamını regüle etmede yetersiz kaldığında veya aşırı derecede histamin alındığında veya diğer toksik maddeler ile histamin metabolizması bozulduğunda, histamin zehirlenmesi ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte; bazı ilaçların etki mekanizmasında ve yan etkilerinin oluşmasında, dokularda histaminle etkileşimleri önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle canlıda doğrudan veya dolaylı toksik etkiye sahip olan histaminin varlığının tespiti önemlidir. Özellikle Apidae: Insecta: Hymenoptera türü arı zehirleri yüksek miktarda histamin içerebilmektededir. Mevcut bilgilere göre, Histamin; arı zehirinin yaklaşık %1-%2' sini oluşturmaktadır. Bu nedenle arı zehrindeki eser miktardaki histamin tayini önemlidir. Eser miktardaki histaminin analizi için elektrokimyasal yöntemler kullanılmıştır. Histaminin elektroaktif olduğu yöntem ve şartlar araştırılmıştır. Yapılan çalışmalarda öncelikle çeşitli elektrolit ortamlarında (HCl, Britton Robinson, H2SO4 ve fosfat tamponu v.b.) histaminin pik akımları araştırılmıştır. Deneysel çalışmada; pH 10 Britton Robinson 10 mL elektroliti içinde 0.5 mL 1x 10-2 M Cu(II) iyonlarının polarogramı alınmış ortama 0.2 mL arı v zehiri ilave edilerek -0.45 V'da arı zehiri içerisindeki histamine ait pik gözlenmiş ve devamında standart hismatin (0.1 mL 10-3M) eklemeleri ard arda iki defa tekrarlarlanarak arı zehrindeki histamin miktarı belirlenmiştir. Sonuç olarak bu çalışma ile Apis mellifera L.,1758 (Insecta: Hymenoptera: Apoidea) türü 1g arı zehrinde 25,3mg histamin tayini yapılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract There are many physiological and pathological effects of histamine metabolism of the organism is an amine. Histamine causes, circulatory, respiratory and nervous system disorders; skin redness, swelling, itching, allergic reactions, and various disorders in the salivary glands and bronchial secretion in the secretory cells and glands. Although histamine that is taken by oraly doesnt effect the level of histamine on several body parts, it is under control strickly by metabolizma . But, when the mechanizm that regulates the histamine in body is inefficient causes poision of histamine. However; the formation of the mechanism of action and side effects of some medications, interaction with histamine in tissues plays an important role. Therefore, detecting the presence of histamine with direct or indirect toxic effect in vivo is important. Especially Apidae: Insecta: Hymenoptera species of bee venom has a high amount of histamine can comprise. According to current knowledge, histamine; bee venom of about 1% -2% 'constitutes tray. Therefore, bee venom is important in the determination of trace amounts of histamine. Electrochemical methods were used for the analysis of trace amounts of histamine. Method by which histamine is electroactive and conditions were investigated. Primarily in studies in various electrolyte medium (HCl, Britton Robinson, H2SO4 and phosphate buffer, etc.), the peak current of the histamine was investigated. In the experimental study; pH 10 Britton Robinson 0.5 ml in 10 ml of electrolyte vii 1. 10-2 M Cu (II) ions polarograms I received media by adding 0.2 ml of venom -0.45 V was monitored peak of histamine in the bee venom and the standard hismat the continuation (0.1 mL 1.10-3 M) add sequentially to determine the amount of histamine in twice tekrarlarlanarak bee venom. As a result of this work with Apis mellifera L.,1758 (Insecta: Hymenoptera: Apoidea) type 1g bee venom in 25,3 mg histamine determination is made. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Histamin tr_TR
dc.subject Arı zehri tr_TR
dc.subject Insecta tr_TR
dc.subject Hymenoptera tr_TR
dc.subject Apidae tr_TR
dc.subject Bee venom tr_TR
dc.subject Electrochemical method tr_TR
dc.subject Elektrokimyasal metod tr_TR
dc.title Apis mellifera (Insecta: Hymenoptera: Apoidea: Apidae) zehrindeki histaminin elektrokimyasal olarak incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Apis mellifera electrochemical investigation of histamine in venom of Apidae (Insecta: Hymenoptera: Apoi̇dea) tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü tr_TR
dc.contributor.authorID TR116351 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


DSpace @ NEVU

Browse

My Account