Yapay sinir ağları ve korelasyon tabanlı öznitelik seçme yöntemi ile boşanma tahminlemesi

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)