NEVÜ Akademik Arşiv Sistemi

Konu "5-(2- nitrofenil)-2-furankarboksaldehit" için listeleme

Konu "5-(2- nitrofenil)-2-furankarboksaldehit" için listeleme

Sırala: Sıra: Sonuçlar:

  • Tokmak, Erkan; Nartop, Dilek (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-11)
    Tez çalışmasında, öncelikle iki yeni Schiff bazı içeren polimer, polistiren-A-NH2 ve 5-nitro-2-tiyofenkarboksaldehit / 5-(2-nitrofenil)-2-furankarboksaldehit'in kondenzasyon reaksiyonu ile sentezlendi. Ardından, elde edilen ...