Browsing by Author "Öztürk Çetenak, Özlem"

Browsing by Author "Öztürk Çetenak, Özlem"

Sort by: Order: Results:

  • Işık, Mine; Öztürk Çetenak, Özlem (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-09)
    Dünyada finansal liberalizasyon süreci 1970‟lerde baĢlamıĢtır. Türkiye‟de bu sürece 1980 sonrasında ekonomi politikalarında yaĢanan dönüĢümle dahil olmuĢtur. Finansal sistem fon aktarımındaki aracılık rolü nedeniyle ...
  • Öztürk, Muhammet Gökay; Öztürk Çetenak, Özlem (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-08)
    Dünya hızla değişmektedir. Bunun en önemli sebebi teknolojidir. Teknolojik gelişim ve değişim son 300 yılda hızlı bir süreç geçirmiştir. Özellikle son 50 yılda inanılmaz bir hıza ulaşmıştır. Teknolojik gelişim ve değişim ...
  • Yılmaz Uçan, Ayşegül; Öztürk Çetenak, Özlem (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-10)
    Unemployment is the fundamental problem for all economies. To solve this problem macroeconomic and microeconomic policies could be applied. In this context Central Bank who carry out the monetary policy targets the full ...