Türkiye'de yayılış gösteren Anchusa L. (Boraginaceae) cinsinin bazı taksonları ve Cynoglottis barrelieri subsp. serpentinicola (Rech. Fil.) Vural & Kit Tan (Boraginaceae) üzerinde anatomik çalışmalar

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.