Belgenin bir kopyasını isteyin

Belgenin bir kopyasını isteyin

Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Salvinia natans (L.) All. (su eğreltisi) türünde ağır metal (Pb, Cu, cd, Ni, As, Cr) stresinin, genotoksisite ve fotosentez üzerine etkisinin değerlendirilmesi

  1. Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.
  2. Dosyalar