Konu "Adana Community Center" için Sosyal Bilimler Enstitüsü Bölümleri listeleme

Konu "Adana Community Center" için Sosyal Bilimler Enstitüsü Bölümleri listeleme

Sırala: Sıra: Sonuçlar:

  • Erdoğan, Celaleddin; Kalemli, Hüseyin (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-12)
    Halkevleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Tek Parti Dönemi’nde 19 Şubat 1932’de Cumhuriyet Halk Fırkası (CHF)’nın bir kültür şubesi olarak kurulmuştur. Halkevlerinin temel vazifesi Atatürk ilke ve inkılâplarını Türk ...