NEVÜ Akademik Arşiv Sistemi

Başlık için Fen Bilimleri Enstitüsü Bölümleri listeleme

Başlık için Fen Bilimleri Enstitüsü Bölümleri listeleme

Sırala: Sıra: Sonuçlar:

 • Gök, Fatih; Yazlık, Yasin (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-03)
  Bu çalışmanın amacı elemanları genelleştirilmiş k-Horadam sayıları olan skew circulant ve skew left circulant matrisleri tanımlamak ve bu matrislerin determinantları ve terslerini genelleştirilmiş k-Hordam sayıları ile ...
 • Üçok, Yaşar; Tokat, Deniz (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-06)
  Bu tezin amacı, esnek çoklu topolojik uzaylar arasında esnek çoklu sürekli fonksiyon ve esnek çoklu yarı sürekli fonksiyon kavramlarını incelemektir. Çalışmada ilk olarak; esnek küme, çoklu küme, esnek çoklu küme teorileri ...
 • Menekşe, Gizem; Tokat, Deniz (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-07)
  Bu tezde öncelikle çalı mamızda kullanaca ımız esnek küme, esnek topoloji ve esnek süzgeç kavramları hatırlatılmı tır. Daha sonra esnek kümeler üzerinde ba langıç, topolojik, pretopolojik, pseudotopolojik, ayrık ve ayrık ...
 • Kaptaş, Okan; Çiçek, Erdoğan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-12)
  Bu çalışma, Batı Akdeniz Havzası içerisinde yer alana Eşen Çayı'nda bulunan Squalius fellowesii populasyonuna ait bazı popülasyon dinamiği parametrelerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Örnekleme çalışmaları ...
 • Ata Esener, Pınar; Çarboğa, Cemal (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-08)
  Islah çeliklerden AISI 4140 çeliği (42CrMo4) otomobil-inşaat-ziraat makine parçaları, takım tezgâhları, uçak parçaları, akslar, krank milleri ve dişliler gibi birçok kullanım alanları bulmaktadır. Farklı oranlarda (2, 11, ...
 • Çankaya, Aliye; Yıldırım, Tacettin (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-08)
  Reaktif püskürtme yöntemiyle farklı oksijen oranına sahip ortamlarda safir üzerine büyütülmüş (O2/Ar=0.41 ve O2/Ar=1.7) ZnO ince filmlerde sıcaklığa bağlı optik soğurma ölçümleri alındı. Her iki örnekte de sıcaklık arttıkça ...
 • Poyraz, Hatice; Kumbıçak, Zübeyde (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-06)
  Bu çalıĢmada NevĢehir ili ve çevresinden toplanan Gnaphosidae familyasına ait bazı örümcek türleri sitogenetik olarak incelendi. Arazi çalıĢmalarında Gnaphosidae familyasına ait üç tür elde edildi; Drassodes lacertosus (O. ...
 • Sorgun, Sezer; Topcu, Hatice (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-03)
  Bu çalışmada, grafların komşuluk spektrumları ile belirlenebilirliği problemi üzerinde durulmuştur. Döngü graf esas alınarak oluşturulan bazı özel grafların (lolipop graf, güneş graf, kırık güneş graf ve turp graf) spektral ...
 • Eroğlu, Hüseyin Hilmi; Aktaş, Hacı (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-02)
  Graf teori gündelik hayatımızda farkına varmadan da olsa birçok alanda kullandığımız bir kavramdır. Sosyal ve bilimsel yaşantımızın birçok yerinde grafa ait özelliklerle daha basit ve sistemli çalışmalar yapabilmekteyiz. ...
 • Küçük, Hakan; Sorgun, Sezer (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-01)
  Bir grafın Laplasyan matrisi ve onun öz değerleri matematiğin çeşitli alanlarında etkin bir biçimde kullanılmaktadır. Bu öz değerlerden özellikle ikinci en küçük öz değeri (cebirsel bağlantısallık) matematiğin yanı sıra ...
 • Seğmen, Mesut Asil; Dinçer, Feyza (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-05)
  Çalışma alanı Ankara ilinin, Haymana ilçesinin kuzey ve kuzeydoğusunda yer almaktadır. Haymana ve yakın civarındaki stratigrafik istif temelde Mesozoyik yaşlı kireçtaşı bloklu metagrovaklar ile başlayıp daha sonra Senozoyik ...
 • Zararsız, Zarife; Şengönül, Mehmet (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-03)
  Bu tez beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, bu çalışma hakkında literatür bilgisi verildi. İkinci bölümde, çalışmamız için gerekli olan temel tanım ve teoremler incelendi. Üçüncü bölümde, Banach limiti ve hemen hemen ...
 • Bozkurt, Tuba; Batır, Necdet (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-04)
  Bu tez çalışması dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, giriş kısmına ayrılarak genel bir literatür bilgisi verilmiştir. İkinci bölümde, gerekli temel kavramlardan ve Hermite-Hadamard Eşitsizliği ile ilgili kestirimler ...
 • Arık, Ergün; Deviren, Şeyma Akkaya (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-06)
  Kanserin sebebi henüz kesin olarak bilinmemekle birlikte bir çok faktörün kansere neden olduğu düşünülmektedir. Kansere neden olabilecek faktörlerden birinin de çevresel kirleticiler olduğu bilinmektedir. Son dönemlerdeki ...
 • Akgül, Yılmaz; Öztürk, Şahlan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2014-01)
  Bu çalışmada, idrar yolu enfeksiyonlarına neden olan, hastanelerde kullanılan antibiyotiklere karşı direnç geliştiren ve ESBL üretme yeteneğindeki Klebsiella spp. ve Pseudomonas spp. izolatlarına karşı kullanılan kimyasal ...
 • Bostancı, Meliha; Dinçer, İsmail (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-07)
  Nevşehir bölgesinde geniş alanlarda mostra veren ignimbiritler özellikle tarihi yapılarda ve düşük katlı binalarda yapı taşı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı gibi aynı zamanda bölgenin önemli doğal, kültürel ve tarihi ...
 • Gündem, Mehmet; Nartop, Dilek (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-10)
  Tez çalışmasında, birinci aşama olarak (aminometil)polistiren (AMP) ile indol-3-karboksaldehit (İK) / 2-metilindol-3-karboksaldehit (CH3-İK) / 2-fenilindol-3-karboksaldehit (Ph-İK) arasında gerçekleşen kondenzasyon reaksiyonu ...
 • Şeneldi, Cumali; Kekillioğlu, Aysel (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2018-03)
 • Reçber, Barış; Deviren, Bayram (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-11)
  The nonequilibrium magnetic properties (phase transition temperatures, phase diagrams, hysteresis loop areas and dynamic correlations) are studied, within a mean-field approach, (MFA) in the kinetic mixed spin (1/2, 1) ...
 • Kavak, Naki; Leblebici, Zeliha (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-06)
  Günümüzde suya olan ihtiyaç artmakta ve su kaynakları hızla tükenmektedir. Atıksuların arıtılması, su kaynaklarının korunması için çok önemlidir. Atıksuların temizlenmesinde farklı arıtma yöntemleri uygulanmaktadır. Bu ...

DSpace'de Ara


Göz at

Hesabım