Browsing Enstitüler / Institutes by Title

Browsing Enstitüler / Institutes by Title

Sort by: Order: Results:

 • ÇAMLI, Halil İbrahim; ŞAHİNKAYA, Serkan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2018-09)
  Rahatsız edici sesler olarak nitelendirilen gürültü kirliliği, ne yazık ki insanları ciddi boyutlarda etkilemeye başlamıştır. Araç kullanımının artması, inşaatların çoğalması ve konutların sanayi alanları ile neredeyse iç ...
 • TAPAN, Esma; ŞENGÜL, Hacı Abdullah (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2018-01)
  Dolâb dergisi, on dokuzuncu yüzyıl Türk edebiyatını yansıtması açısından önemli bir dergidir. Dergicilik teriminin henüz oluştuğu bu yüzyılda, ilk süreli yayınlardan olan Dolâb dergisi dönemin edebî zenginliği, sosyal ve ...
 • Demirel, Nilgün; Eren, Duygu (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-08)
  Bu çalışmanın amacı, Nevşehir' deki dört ve beş yıldızlı otellerdeki işgörenlerin duygusal emek düzeylerini belirlemek ve duygusal emek davranışlarının hizmet kalitesi üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla, ...
 • Üstün, Ferda; Mustafayeva, Sabina (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2018-01)
  Bu çalışmanın amacı, duygusal zeka ve alt boyutlarının iş yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini analiz etmektir. Araştırmanın örneklemini, Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ...
 • Dulda, İsmail; Öcal, Oğuz (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-02)
  Rekabetçi baskılar, hammadde tedarikinden ürünün müşteriye teslimine kadar zincirin her aşamasında maliyet ve zaman kullanımını azaltıcı yeni yöntemler bulmaya zorlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda işletmelerin bilişim ...
 • Küsmez, Yaşar Nihan; Öcal, Oğuz (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-02)
  Dış ticarette, üretilen mal ve hizmetlerin belirli ücret karşılığında, ulusal sınırların dışına çıkarak kullanıcısına ulaşmasını sağlayan alım satım faaliyetleridir. Uluslararası ticaretin tarihçesi oldukça eskiye dayanır. ...
 • Gündoğdu, Nuri; Öcal, Oğuz (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-02)
  Günümüzde kişilerin ve devletlerin sürekli olarak çeşitli ekonomik ilişkiler içinde bulunması çok uzak mesafedeki alıcı ve satıcıyı aynı platformda karşı karşıya getirmektedir. Üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ...
 • Gök, Fatih; Yazlık, Yasin (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-03)
  Bu çalışmanın amacı elemanları genelleştirilmiş k-Horadam sayıları olan skew circulant ve skew left circulant matrisleri tanımlamak ve bu matrislerin determinantları ve terslerini genelleştirilmiş k-Hordam sayıları ile ...
 • Özdil, Sevil; Çoban, Serap (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-12)
  Bu çalışmanın amacı, enerji tüketimi yoğun 49 ülke için enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin yönünü Dumitrescu ve Hurlin (2012) tarafından geliştirilen panel nedensellik testi kullanarak ...
 • Doyar, Bayram Veli; Aslan, Alper (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-07)
  Bu tez 1970 – 2006 yılları verilerini kullanarak Türkiye için sektörel enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak sanayi, tarım, ulaştırma ve konut sektörlerinin ...
 • BOZAN, Kezban; EVGİN, Derya; GÖRDELES BEŞER, Nalan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2018-07)
  Bu çalışma, erken adölesan dönemdeki akran zorbalığının aile işlevleri ve çocuğun davranışları ile ilişkisini belirlemeye yönelik yapılmış tanımlayıcı türde bir çalışmadır. Çalışmanın evrenini Niğde il merkezinde bulunan ...
 • Kandemir, Ayla; Erdem, Mehmet Dursun (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-11)
  Bu çalışma, 1950 yılında Arisdages Timuryan tarafından Ermeni harfleriyle Türkçe yazılmış İnciler (Koharner)adlı dua kitabının Tük Latin alfabesine aktarımı ve ses bilgisini ortaya koymaktadır. Giriş bölümünde Ermenilerin ...
 • Üçok, Yaşar; Tokat, Deniz (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-06)
  Bu tezin amacı, esnek çoklu topolojik uzaylar arasında esnek çoklu sürekli fonksiyon ve esnek çoklu yarı sürekli fonksiyon kavramlarını incelemektir. Çalışmada ilk olarak; esnek küme, çoklu küme, esnek çoklu küme teorileri ...
 • Menekşe, Gizem; Tokat, Deniz (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-07)
  Bu tezde öncelikle çalı mamızda kullanaca ımız esnek küme, esnek topoloji ve esnek süzgeç kavramları hatırlatılmı tır. Daha sonra esnek kümeler üzerinde ba langıç, topolojik, pretopolojik, pseudotopolojik, ayrık ve ayrık ...
 • Kaptaş, Okan; Çiçek, Erdoğan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-12)
  Bu çalışma, Batı Akdeniz Havzası içerisinde yer alana Eşen Çayı'nda bulunan Squalius fellowesii populasyonuna ait bazı popülasyon dinamiği parametrelerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Örnekleme çalışmaları ...
 • İnak, Aydın; Özkoç, Aziz Gökhan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-06)
  Araştırmanın amacı etik liderlik davranışının örgütsel adalet üzerine olan etkisini ortaya çıkartmaktır. Böylelikle etik liderlik davranışı ile örgütsel adalet arasında ilişkinin veya etkinin olup olmadığı varsa da ne ...
 • SEZER, Fatma; ÖZCAN, Ayşegül (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2018-09)
  Amaç: Evli kadınların aile içi kadına şiddete yönelik tutumları ve evlilik uyumları belirlenmesi amacıyla olarak yapılmıştır. Gereç ve Yöntem Araştırma evli kadınların aile içi kadına yönelik şiddete ilişkin tutumları ...
 • Ata Esener, Pınar; Çarboğa, Cemal (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-08)
  Islah çeliklerden AISI 4140 çeliği (42CrMo4) otomobil-inşaat-ziraat makine parçaları, takım tezgâhları, uçak parçaları, akslar, krank milleri ve dişliler gibi birçok kullanım alanları bulmaktadır. Farklı oranlarda (2, 11, ...
 • Çankaya, Aliye; Yıldırım, Tacettin (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-08)
  Reaktif püskürtme yöntemiyle farklı oksijen oranına sahip ortamlarda safir üzerine büyütülmüş (O2/Ar=0.41 ve O2/Ar=1.7) ZnO ince filmlerde sıcaklığa bağlı optik soğurma ölçümleri alındı. Her iki örnekte de sıcaklık arttıkça ...
 • Arslan, Mustafa; Mohammed Naeim, Omid (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-06)
  This dissertation aims to clarify the applicability of federal state model into Islamic Republic of Afghanistan with its advantages and disadvantages. Islamic Republic of Afghanistan has begun the modernization attempts ...

Search DSpace


DSpace @ NEVU

Browse

My Account