Makro pazarlama perspektifinden pazarlama sistemi içerisinde icralık malların satış sürecine ilişkin kavramsal bir model önerisi

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.