Mucor pusillus (mantar) immobilize edilmiş amberlit XAD-4 üzerinde Cd(II), Cu(II) ve Pb(II) iyonlarının zenginleştirmesi ve alevli aas ile tayini

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)