Yazar "116232" için listeleme

Yazar "116232" için listeleme

Sırala: Sıra: Sonuçlar:

  • Taşçı, Burcu; Fındık, Özlem (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-07)
    Bu çalışmada Ceyhan Nehri Havzası'nda yer alan 7 gölün Chironomidae larva çeşitliliğinin ve mevsimsel dağılımlarının belirlenmesi amacıyla Kasım 2014 ve Ağustos 2015 tarihleri arasında belirlenen istasyonlardan Chironomidae ...
  • Keşir, Ümmü Elçin; Fındık, Özlem (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-01)
    Bu çalışmada Ceyhan Havzası Trichoptera faunasının belirlenmesi amacıyla, Kasım 2014-Ağustos 2015 tarihleri arasında 22 istasyondan mevsimsel olarak örnekleme yapılmıştır. Trichoptera larvalarına ait örnekler ayıklanmış ...