Yazar "114317" için listeleme

Yazar "114317" için listeleme

Sırala: Sıra: Sonuçlar:

 • Gündem, Mehmet; Nartop, Dilek (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-10)
  Tez çalışmasında, birinci aşama olarak (aminometil)polistiren (AMP) ile indol-3-karboksaldehit (İK) / 2-metilindol-3-karboksaldehit (CH3-İK) / 2-fenilindol-3-karboksaldehit (Ph-İK) arasında gerçekleşen kondenzasyon reaksiyonu ...
 • Demirel, Birtane; Nartop, Dilek (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-02)
  Tez çalışması kapsamında, (aminometil)polistiren (AMP), tereftaldehit (TA) ve 2- aminofenol (AF) ile 2-amino-4-klorfenol’ün (Cl-AF) kondenzasyon reaksiyonu sonucu yeni 2 adet polimer tabanlı Schiff bazı ve bu ligantların ...
 • Güleç, Murat; Nartop, Dilek (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-02)
  Tez çalışması kapsamında, öncelikle, (aminometil)polistiren (AMP), tereftaldehit (TA) ve 2-amino-4-metilfenol'ün kondenzasyon reaksiyonu sonucu yeni bir polimer tabanlı Schiff bazı ve bu ligandın Pt(IV) kompleksi sentezlendi. ...
 • Tokmak, Erkan; Nartop, Dilek (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-11)
  Tez çalışmasında, öncelikle iki yeni Schiff bazı içeren polimer, polistiren-A-NH2 ve 5-nitro-2-tiyofenkarboksaldehit / 5-(2-nitrofenil)-2-furankarboksaldehit'in kondenzasyon reaksiyonu ile sentezlendi. Ardından, elde edilen ...