Yazar "112569" için listeleme

Yazar "112569" için listeleme

Sırala: Sıra: Sonuçlar:

  • GÜLSARAN, Leyla; BATIR, Necdet (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2018-04)
    Bu tez dört bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümde önbilgiler ve diğer bölümlerde kullanılacak olan bazı tanımlar, lemmalar ve teoremler verilmiştir. Üçüncü bölümde, gamma fonksiyonunu karakterize eden birkaç önemli teorem ...
  • Bozkurt, Tuba; Batır, Necdet (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-04)
    Bu tez çalışması dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, giriş kısmına ayrılarak genel bir literatür bilgisi verilmiştir. İkinci bölümde, gerekli temel kavramlardan ve Hermite-Hadamard Eşitsizliği ile ilgili kestirimler ...
  • Kurag, Abdulkadir; Batır, Necdet (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2014-11)
    Metrik uzayların birçok genelleştirilmiş hali vardır. Bunlardan bazıları; fuzzy metrik uzayı, soyut (konik) metrik uzay, K- metrik ve K- normlu uzay, menger uzay, dikdörtgen metrik uzay, dikdörtgensel konik metrik uzay. ...