Başlık için listeleme

Sırala: Sıra: Sonuçlar:

 • Gülçek, Tuba; Tanç, Ahmet (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-12)
  Yakın geçmişte, bazı önemli şirketlerin muhasebe skandalları dünyada denetimin bakış açısını değiştirmiştir. Yatırımcıları koruma ve finansal tabloların güvenilirliğini sağlamak için bağımsız denetimin gözetimi önemli bir ...
 • Akbaş, Güzin; Çiçek, Erdoğan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-12)
  Endemik bir tür olan Scardinius elmaliensis tip lokalitesi olan Elmalı (Antalya) civarından bildirilmiştir. Bu tez çalışma için 2014-2015 yılları arasında gerçekleştirilen örnekleme çalışmaları sonucunda söz konusu türün ...
 • Başbuğ, Gönül; Yazar, Harun Reşit (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-09)
  Bu çalışmada, N ~ Z ~ 40, civarındaki bazı çift-çift Stronsiyum izotoplarının enerji seviyeleri, B(E2) ve B(M1) elektromanyetik geçiş olasılıkları, E2/M1 kutupsal karışım oranları Etkileşen Bozon Modeli-2 (IBM-2) kullanılarak ...
 • Başbük, Musa; Eryılmaz, Aytekin (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-06)
  Bu tez çalışmasında öncelikle konunun tarihsel gelişimi anlatılmıştır. Daha sonra Lie grubu, Lie cebiri ve Magnus seri açılımı ve difereansiyel geometrinin temel tanım ve teoremleri hatırlatılmış ve matris üstel tasvirinin ...
 • Özlü, Şerif; Aktaş, Hacı (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-04)
  Bu tezin amacı, esnek kümeler kullanılarak devirli esnek gruplar inşa etmek ve bu gruplarla devirli esnek kodlar tanımlamaktır. Birinci bölümde, esnek kümeler ve kodlama teorisinin tarihçesi, gelişim aşamaları, bu kavramlara ...
 • Önen, Saliha; Oğuz, Gülser (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-09)
  Kırım Savaşı (1853-1856) 19. yüzyılın en önemli savaşlarından biridir. Bu savaş, Osmanlı Devleti ile Rusya arasında başlamış ve Fransa, İngiltere, Sardunya'nın savaşa girmesiyle bir Avrupa savaşına dönüşmüştür. Rumeli, ...
 • Ertan, Aras; Çiçek, Erdoğan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-03)
  Bu çalışma, Ceyhan Havzasında dağılım gösteren Planiliza abu populasyonuna ait bazı popülasyon dinamiği parametrelerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Örnekleme çalışmaları Azaplı Gölü ve Kartalyaka Barajında ...
 • Taşçı, Burcu; Fındık, Özlem (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-07)
  Bu çalışmada Ceyhan Nehri Havzası'nda yer alan 7 gölün Chironomidae larva çeşitliliğinin ve mevsimsel dağılımlarının belirlenmesi amacıyla Kasım 2014 ve Ağustos 2015 tarihleri arasında belirlenen istasyonlardan Chironomidae ...
 • Keşir, Ümmü Elçin; Fındık, Özlem (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-01)
  Bu çalışmada Ceyhan Havzası Trichoptera faunasının belirlenmesi amacıyla, Kasım 2014-Ağustos 2015 tarihleri arasında 22 istasyondan mevsimsel olarak örnekleme yapılmıştır. Trichoptera larvalarına ait örnekler ayıklanmış ...
 • Karaca, Mustafa; Kervan, Selçuk (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-06)
  Bu tez çalışmasında, CsCl tipi, NaCl tipi, ZnS tipi, NiAs tipi ve Wurtzite yapılar için CsSe bileşiğinin yapısal, manyetik ve yarı-metalik özelliklerini araştırmak için yoğunluk fonksiyonel teorisine dayalı tam-potansiyel ...
 • Bağışlayan, Didem; Öztürk, Şahlan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-01)
  Bu çalışmada çeşitli gıdalardan izole edilen probiyotik özellikteki mayaların antioksidan aktiviteleri araştırılmıştır. Yoğurt, peynir, salça, pekmez, tereyağı, turşu suyu, zeytin suyu, şarap, kombu, acılı, üzüm mayası ve ...
 • Gökdere, Cansu; Şahinkaya, Serkan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-05)
  İş sağlığı ve güvenliği dünyada en önemli konular arasında yer almaktadır. Son yıllarda ülkemizde de tüm sektörler için önem kazanan bir konudur.Laboratuvarlardaki donanım ve üretim teknolojisi, ergonomik koşullar, personelin ...
 • Çakır, Nurcihan; Çiçek, Erdoğan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-12)
  Bu çalışma, Çıldır Gölü Acanthobrama microlepis populasyonuna ait parametrelerin belirlenmesi amacıyla Ağustos-Kasım 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup toplam 229 birey incelenmiştir. İncelenen bireylerin ...
 • Sekban, Eda; Bekci, İsmail (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-01)
  Bu çalışmanın problem cümlesi devlet muhasebesinin nasıl işlendiği ve Toki’ de işlenen muhasebeye ilişkin çalışmaları ortaya koymaktır.Bu çerçevede çalışmanın amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, hesap ...
 • Demirel, Nilgün; Eren, Duygu (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-08)
  Bu çalışmanın amacı, Nevşehir' deki dört ve beş yıldızlı otellerdeki işgörenlerin duygusal emek düzeylerini belirlemek ve duygusal emek davranışlarının hizmet kalitesi üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla, ...
 • Dulda, İsmail; Öcal, Oğuz (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-02)
  Rekabetçi baskılar, hammadde tedarikinden ürünün müşteriye teslimine kadar zincirin her aşamasında maliyet ve zaman kullanımını azaltıcı yeni yöntemler bulmaya zorlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda işletmelerin bilişim ...
 • Küsmez, Yaşar Nihan; Öcal, Oğuz (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-02)
  Dış ticarette, üretilen mal ve hizmetlerin belirli ücret karşılığında, ulusal sınırların dışına çıkarak kullanıcısına ulaşmasını sağlayan alım satım faaliyetleridir. Uluslararası ticaretin tarihçesi oldukça eskiye dayanır. ...
 • Gündoğdu, Nuri; Öcal, Oğuz (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-02)
  Günümüzde kişilerin ve devletlerin sürekli olarak çeşitli ekonomik ilişkiler içinde bulunması çok uzak mesafedeki alıcı ve satıcıyı aynı platformda karşı karşıya getirmektedir. Üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ...
 • Gök, Fatih; Yazlık, Yasin (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-03)
  Bu çalışmanın amacı elemanları genelleştirilmiş k-Horadam sayıları olan skew circulant ve skew left circulant matrisleri tanımlamak ve bu matrislerin determinantları ve terslerini genelleştirilmiş k-Hordam sayıları ile ...
 • Doyar, Bayram Veli; Aslan, Alper (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-07)
  Bu tez 1970 – 2006 yılları verilerini kullanarak Türkiye için sektörel enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak sanayi, tarım, ulaştırma ve konut sektörlerinin ...