Başlık için listeleme

Sırala: Sıra: Sonuçlar:

 • Keşir, Ümmü Elçin; Fındık, Özlem (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-01)
  Bu çalışmada Ceyhan Havzası Trichoptera faunasının belirlenmesi amacıyla, Kasım 2014-Ağustos 2015 tarihleri arasında 22 istasyondan mevsimsel olarak örnekleme yapılmıştır. Trichoptera larvalarına ait örnekler ayıklanmış ...
 • Karaca, Mustafa; Kervan, Selçuk (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-06)
  Bu tez çalışmasında, CsCl tipi, NaCl tipi, ZnS tipi, NiAs tipi ve Wurtzite yapılar için CsSe bileşiğinin yapısal, manyetik ve yarı-metalik özelliklerini araştırmak için yoğunluk fonksiyonel teorisine dayalı tam-potansiyel ...
 • Çakırbaş, Ali; Köse, Metin Ziya (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-06)
  The Ottoman State has grouped the subjects under its own administration according to their beliefs for various reasons as a requirement of social structure. This situation defined as the Nation System didn’t function in ...
 • Güler, Hamide; Öger, Adem (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2013-10)
  Çin yönetiminde esaret ve baskı altında tam otuz üç yıl (1878-1911) geçiren Uygur halkı, XIX. yüzyıl ve XX. yüzyılda dünyada meydana gelen değişimlerden etkilenerek tekrar bağımsızlık mücadelesine girişmiş ve bu mücadele ...
 • Bağışlayan, Didem; Öztürk, Şahlan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-01)
  Bu çalışmada çeşitli gıdalardan izole edilen probiyotik özellikteki mayaların antioksidan aktiviteleri araştırılmıştır. Yoğurt, peynir, salça, pekmez, tereyağı, turşu suyu, zeytin suyu, şarap, kombu, acılı, üzüm mayası ve ...
 • Gökdere, Cansu; Şahinkaya, Serkan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-05)
  İş sağlığı ve güvenliği dünyada en önemli konular arasında yer almaktadır. Son yıllarda ülkemizde de tüm sektörler için önem kazanan bir konudur.Laboratuvarlardaki donanım ve üretim teknolojisi, ergonomik koşullar, personelin ...
 • Özcan, Nejla; Çiçek, Erdoğan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2018-01)
  In this study, zinc pyrithione (ZnPT), which is a zinc metal complex pollutant mixed in domestic, industrial and general purpose use to aquatic ecosystem, has an LC50 value of 1/24 (2,5μL/L) and 1/12 (5μL/L) of Oreochromis ...
 • Karakoç, Murat; Karipcin, Fatma (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-08)
  Bu çalışmada, ilk olarak 4-(kloroasetil)bifenil, kloroasetil klorür ve bifenilin, alüminyum klorür katalizörlüğünde, Friedel-Crafts açilleme reaksiyonuna göre hazırlanmıştır. Kuru HCl gazı varlığında, 4-(kloroasetil)bifenil ...
 • Çakır, Nurcihan; Çiçek, Erdoğan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-12)
  Bu çalışma, Çıldır Gölü Acanthobrama microlepis populasyonuna ait parametrelerin belirlenmesi amacıyla Ağustos-Kasım 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup toplam 229 birey incelenmiştir. İncelenen bireylerin ...
 • Koç, Dilara Eylül; Eren, Duygu (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-06)
  The purpose of this study is to measure the destination performance of the Nevşehir province and to show the effect of the destination performance on tourist satisfaction and future intentions.The study will demonstrate ...
 • Sekban, Eda; Bekci, İsmail (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-01)
  Bu çalışmanın problem cümlesi devlet muhasebesinin nasıl işlendiği ve Toki’ de işlenen muhasebeye ilişkin çalışmaları ortaya koymaktır.Bu çerçevede çalışmanın amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, hesap ...
 • Aydemir, Tuğba; Çırpan, Rabiye; Tekinsoy Kartın, Pınar (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2018-04)
 • Demirel, Nilgün; Eren, Duygu (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-08)
  Bu çalışmanın amacı, Nevşehir' deki dört ve beş yıldızlı otellerdeki işgörenlerin duygusal emek düzeylerini belirlemek ve duygusal emek davranışlarının hizmet kalitesi üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla, ...
 • Dulda, İsmail; Öcal, Oğuz (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-02)
  Rekabetçi baskılar, hammadde tedarikinden ürünün müşteriye teslimine kadar zincirin her aşamasında maliyet ve zaman kullanımını azaltıcı yeni yöntemler bulmaya zorlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda işletmelerin bilişim ...
 • Küsmez, Yaşar Nihan; Öcal, Oğuz (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-02)
  Dış ticarette, üretilen mal ve hizmetlerin belirli ücret karşılığında, ulusal sınırların dışına çıkarak kullanıcısına ulaşmasını sağlayan alım satım faaliyetleridir. Uluslararası ticaretin tarihçesi oldukça eskiye dayanır. ...
 • Gündoğdu, Nuri; Öcal, Oğuz (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-02)
  Günümüzde kişilerin ve devletlerin sürekli olarak çeşitli ekonomik ilişkiler içinde bulunması çok uzak mesafedeki alıcı ve satıcıyı aynı platformda karşı karşıya getirmektedir. Üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ...
 • Gök, Fatih; Yazlık, Yasin (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-03)
  Bu çalışmanın amacı elemanları genelleştirilmiş k-Horadam sayıları olan skew circulant ve skew left circulant matrisleri tanımlamak ve bu matrislerin determinantları ve terslerini genelleştirilmiş k-Hordam sayıları ile ...
 • Doyar, Bayram Veli; Aslan, Alper (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-07)
  Bu tez 1970 – 2006 yılları verilerini kullanarak Türkiye için sektörel enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak sanayi, tarım, ulaştırma ve konut sektörlerinin ...
 • Kandemir, Ayla; Erdem, Mehmet Dursun (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-11)
  Bu çalışma, 1950 yılında Arisdages Timuryan tarafından Ermeni harfleriyle Türkçe yazılmış İnciler (Koharner)adlı dua kitabının Tük Latin alfabesine aktarımı ve ses bilgisini ortaya koymaktadır. Giriş bölümünde Ermenilerin ...
 • Üçok, Yaşar; Tokat, Deniz (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-06)
  Bu tezin amacı, esnek çoklu topolojik uzaylar arasında esnek çoklu sürekli fonksiyon ve esnek çoklu yarı sürekli fonksiyon kavramlarını incelemektir. Çalışmada ilk olarak; esnek küme, çoklu küme, esnek çoklu küme teorileri ...